نویسنده = دکتر لعیا شیرین‌زاده
حاملگی موفق در رحم دی‌دلفیس: گزارش موردی

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 102-107

10.22038/ijogi.2021.17833

دکتر لعیا شیرین‌زاده؛ دکتر ملیحه رخشانی‌فر


گزارش یک مورد حاملگی مول هیداتیفرم در هفته 6 بارداری همراه با پره‌اکلامپسی

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 97-100

10.22038/ijogi.2018.11802

دکتر لعیا شیرین‌زاده؛ دکتر زهره یوسفی؛ دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر بهروز دواچی؛ دکتر لیلا موسوی سرشت؛ دکتر نوشین باباپور؛ دکتر انیس درویش