نمایه نویسندگان

آ

 • آیت اللهی، جمشید بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 15-18]
 • آذرگون، اعظم ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 41-46]

ا

 • ابوترابی، رباب مقایسه سقطهای تکراری باعلت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 23-31]
 • احمدی، فیروزه مقایسه عوامل جنینی و معیار های سونوگرافی آندومتر در دوره های درمانی موفق و ناموفق کمک باروری [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • ایرانی، شهره مقایسه عوامل جنینی و معیار های سونوگرافی آندومتر در دوره های درمانی موفق و ناموفق کمک باروری [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]

ب

 • باغداری، نسرین مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]
 • بختیاری، افسانه ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 ) [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 47-51]
 • برادران رحیمی، محمود تعیین سن حا ملگی بر اساس اندازه گیری سر تا نشیمن و تطبیق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 53-64]
 • بصیرت، زهرا بررسی قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 19-25]
 • بلوریان، زهره بارداری، جنسیت و ارتباط آن با کیفیت روابط زناشویی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]
 • بهار آراء، جواد اثرات ناهنجاری زایی عصاره های آبی و الکلی گیاه بابونه برموش کوچک آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 33-38]

پ

 • پیله وریان، علی اصغر شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-52]
 • پور غزنین، طیبه ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 52-60]

ت

 • تشکری، محبوبه شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-52]

ح

 • حاج‌احمدی، محمود ارزیابی 5 ساله سرطان پستان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر(1383-1379 ) [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 47-51]
 • حاجی‌احمدی، محمود بررسی قاعدگی دردناک و سندرم پیش از قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 19-25]
 • حسن زاده بشتیان، مریم عوامل موثر بر فعالیت جنسی زنان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 86-91]
 • حسن زاده نظرآبادی، محمد مقایسه سقطهای تکراری باعلت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 23-31]

خ

 • خدیوزاده، طلعت مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]

د

 • دباغی، گلبرگ ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 41-46]

ر

 • رخشانی، محمد حسن بارداری، جنسیت و ارتباط آن با کیفیت روابط زناشویی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 79-84]
 • رستمی، محبوبه مقایسه عفونت و احتباسادراری با و بدونسوندگذاری مثانه پساز عملکلپورافیقدامی(1380-81) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-6]
 • رستم پور، مهرداد اثرات ناهنجاری زایی عصاره های آبی و الکلی گیاه بابونه برموش کوچک آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 33-38]
 • رضائی دلوئی، حسین تعیین سن حا ملگی بر اساس اندازه گیری سر تا نشیمن و تطبیق با قطر متوسط و حجم ساک حاملگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 53-64]
 • روح الامین، صفورا مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 7-10]
 • رؤفیان، رضا مقایسه سقطهای تکراری باعلت ناشناخته در ازدواج های خویشاوندی و غیر خویشاوندی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 23-31]

ز

 • زارع، علیرضا بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 15-18]
 • زارع طزرجانی، فاطمه مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 17-22]
 • زنگنه، میترا مقایسه نتایج کورتاژ فرکشنال با آسیب شناسی رحم در تشخیص علل خونریزی های نامرتب رحم در زنان قبل و بعد از یائسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 73-78]

س

 • سجاد، آصف کارایی انداز گیری آلفا فتوپروتئین و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیک [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 7-14]
 • سخاوت، لیلی مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 17-22]
 • سیدی علوی، قدسیه مقایسه عفونت و احتباسادراری با و بدونسوندگذاری مثانه پساز عملکلپورافیقدامی(1380-81) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-6]
 • سرافراز یزدی، محمد بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتینین نمونه تصادفی ادرار در پیش بینی پروتئین ادرار 24 ساعته بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 67-74]
 • سریری، الهه مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیوم در پیش گیری از زایمان زودرس [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 27-32]

ش

 • شجاعیان، زهرا ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 85-92]
 • شریفی مود، بتول بررسی تظاهرات بالینی– یافته های آزمایشگاهی و روند حاملگی در شش زن باردار مبتلا به تب هموراژیک کریمه- کنگو [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 81-85]

ص

 • صفا، میترا تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 39-46]

ط

 • طاهری پناه، ربابه کارایی انداز گیری آلفا فتوپروتئین و کراتینین مایع مهبلی در تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیک [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 7-14]

ع

 • عابدیان، زهرا ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 85-92]
 • عالی، بی بی شهناز مقایسه عوامل جنینی و معیار های سونوگرافی آندومتر در دوره های درمانی موفق و ناموفق کمک باروری [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 65-72]
 • عربی، لیدا استفاده از سونوگرافی مهبلی جهت بررسی تغییرات بدخیم و پیش بدخیم آندومتر ، در بیماران با خون ریزی بعد از یائسگی از سال 1382- 1380در شهرستان بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 75-80]
 • علامه، تاج السادات مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 7-10]
 • علامه، زهرا مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 7-10]

غ

 • غفاری، فاطمه ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 52-60]

ف

 • فتاح، صفورا مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]

ق

 • قربانی، راهب مقایسه نتایج کورتاژ فرکشنال با آسیب شناسی رحم در تشخیص علل خونریزی های نامرتب رحم در زنان قبل و بعد از یائسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 73-78]
 • قمیان، نیره مقایسه اثر قرص میزوپروستول با آمپول اکسی توسین جهت ختم حاملگی (1383 -84) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 104-109]

ک

 • کاظمی راد، سیروس تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 39-46]
 • کبودی، بیژن مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 61-66]
 • کبودی، مرضیه مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 61-66]
 • کریمیان، زهرا مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 97-103]
 • کریم زاده میبدی، محمد علی مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 17-22]

ل

 • لرزاده، مینا تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 39-46]
 • لرزاده، ناهید تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 39-46]
 • لطف علیزاده، مرضیه مقایسه اثر قرص میزوپروستول با آمپول اکسی توسین جهت ختم حاملگی (1383 -84) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 104-109]

م

 • متانت، ملیحه بررسی تظاهرات بالینی– یافته های آزمایشگاهی و روند حاملگی در شش زن باردار مبتلا به تب هموراژیک کریمه- کنگو [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 81-85]
 • محمدی زاده، فرشته مقایسه ارزش تشخیصی برش بافتی منجمد با پاتولوژی قطعی در تشخیص توده های تخمدانی اصفهان 1384 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 7-10]
 • مخبر، نغمه ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 85-92]
 • مرادان، صنم مقایسه نتایج کورتاژ فرکشنال با آسیب شناسی رحم در تشخیص علل خونریزی های نامرتب رحم در زنان قبل و بعد از یائسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 73-78]
 • مظلوم، سید رضا ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 85-92]
 • مظلوم، سید رضا مقایسه تأثیر وسایل داخل رحمی TCU-380A و TCUsafe-300 برحجم خون ریزی قاعدگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 33-39]
 • مقیمی، علی شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-52]
 • مقیمیان، مریم شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-52]
 • ملک خسروی، شهره مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 61-66]
 • منصوری، عطیه مقایسه عفونت و احتباسادراری با و بدونسوندگذاری مثانه پساز عملکلپورافیقدامی(1380-81) [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-6]
 • مؤمن نصب، مرضیه تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 39-46]

ن

 • نصیری، الهام مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیوم در پیش گیری از زایمان زودرس [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 27-32]
 • نصیری، رویا بررسی ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتینین نمونه تصادفی ادرار در پیش بینی پروتئین ادرار 24 ساعته بیماران مبتلا به مسمومیت حاملگی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 67-74]
 • نظری، زینب مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 97-103]
 • نظری، طاهره مقایسه اختلال تحمل گلوکز و پیامد بارداری در بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 97-103]
 • نظری، طاهره استفاده از سونوگرافی مهبلی جهت بررسی تغییرات بدخیم و پیش بدخیم آندومتر ، در بیماران با خون ریزی بعد از یائسگی از سال 1382- 1380در شهرستان بابل [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 75-80]

و

 • وحدت، منصوره مقایسه اثر سلبرکس و سولفات منیزیوم در پیش گیری از زایمان زودرس [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 27-32]