نویسنده = معصومه سیمبر
تعداد مقالات: 3
1. ختنه دختران: الزام دینی یا اجبار فرهنگی؟

دوره 19، شماره 25، مهر 1395، صفحه 8-16

محبوبه حاجی فقها؛ معصومه سیمبر؛ سمیرا گلعذار؛ شیوا علیزاده


2. تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه‌ریزی شده بر انتخاب روش زایمان

دوره 19، شماره 27، مهر 1395، صفحه 1-7

زهره کشاورز؛ اعظم غضنفریان؛ معصومه سیمبر؛ نزهت شاکری


3. مروری بر داروهای گیاهی مؤثر بر سندرم پیش از قاعدگی در ایران

دوره 19، شماره 11، خرداد 1395، صفحه 18-30

رقیه عبدنژاد؛ معصومه سیمبر