مروری بر گیاهان دارویی با خواص استروژنی، پروژسترونی و تستوسترونی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای تخصصی کنترل دارو، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلالات ناشی از هورمون‌های جنسی از جمله استروژن، پروژسترون و تستوسترون از جمله اختلالاتی است که باعث ایجاد بیماری‌های متعددی می‌شوند. بکارگیری داروها و هورمون‌های شیمیایی در کنار اثرات درمانی، خود باعث بروز بیماری‌های ثانویه خطرناکی از جمله سرطان‌ها خواهند شد. با توجه به رویکرد سازمان جهانی بهداشت به طب‌های سنتی و مکمل، بکارگیری درمان‌های ایمن گیاهی در کنترل اختلالات هورمونی می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. مطالعه مروری حاضر با هدف مطالعه و معرفی برخی درمان‌های گیاهی مفید در درمان بیماری‌های ناشی از اختلالات هورمون‌های جنسی انجام شد.
روش‌کار: مقالات مروری با استفاده از کلیدواژه‌های اختلالات اندوکرینی، استروژن، پروژسترون، تستوسترون و درمان‌‌‌‌‌های گیاهی در بازه زمانی سال 1980 تاکنون در پایگاه‌های pubmed، scopus،SID و google scholar مورد جستجو قرار گرفتند. ملاک پذیرش مقالات، بیان حداقل یک درمان گیاهی در کنترل سه هورمون مورد نظر بود. در کل، حدود 213 مقاله پیدا شد که از این بین حدود 97 مقاله که ارتباط مستقیم درمان گیاهی با هورمون‌ها (نه فقط بیماری) را مورد بررسی قرار می‌دادند، جدا شدند. سپس از این 97 مقاله، حدود 53 مقاله که علاوه بر چگونگی اثر گیاهان، مکانیسم اثر را نیز مورد مطالعه قرار داده بودند، انتخاب شده و در این مقاله مروری مورد بحث قرار گرفتند.
یافته‌ها: از جمله مهم‌ترین منابع گیاهی هورمون‌های جنسی سویا، red cloverو kudzu برای استروژن؛ Bupleurum، Rehmannia و Passiflora برای پروژسترون و Shatavari، Damiana و Ashwagandha برای تستوسترون می‌باشد.
نتیجه‌گیری: برخی درمان‌های گیاهی می‌توانند به عنوان داروی انتخابی ایمن در کنترل مشکلات و بیماری‌های ناشی از هورمون‌های جنسی مطرح باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of medicinal herbs with estrogenic, progesteronic, and testosteronic properties

نویسندگان [English]

 • Roshanak Salari 1
 • Mahdi Yousefi 2
 • Hamidreza Ghorbanzadeh 3
 • Majid Jafarinejad Bajestani 3
1 PhD of Drug Control, School of Traditional and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 PhD of Traditional Medicine, School of Traditional and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 PhD Student of Traditional Medicine, School of Traditional and Complementary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Disorders caused by sexual hormones such as estrogen, progesterone, and testosterone are the disorders which can lead to various diseases. Using medicines and chemical hormones along with their therapeutic effects can lead to dangerous side effects such as cancer. According to the approach of World Health Organization to alternative and traditional medicine, using safe and effective herbal remedies can be effective for hormonal disorders. This review article was performed with aim to investigate and introduce some herbal therapies for the treatment of diseases caused by sexual hormones.
Methods: The review articles published since 1980 onwards were searched in PubMed, Scopus, SID, and Google scholar databases using the keywords of “endocrine disorders”, “estrogen”, “progesterone”, “testosterone”, and “herbal therapies”. The inclusion criterion for the papers was introduction of at least one herbal drug for the management of mentioned three hormones. A total of 213 articles were found that 97 papers evaluating the direct relationship between herbal therapies and the hormones (not only the disease) were selected. Then, among these 97 articles, 53 studies that in addition to evaluation of how the herbs affect, also had explored the mechanism of effect were selected and discussed in this study.
Results: The main herbal sources of sexual hormones are soy, red clover, and kudzu for estrogen, bupleurum, rehmannia, and passiflora for progesterone, and shatavari, damiana, and ashwagandha for testosterone.
Conclusion: Some herbal medicines may be suggested as the safe selective treatment for the management of problems and diseases caused by sexual hormones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Estrogen
 • Herbal treatments
 • Progesterone
 • Sexual hormones disorders
 • Testosterone
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.