مقایسه نظرات ابن‌سینا با توصیه‏های امروز سازمان جهانی بهداشت در پیشبرد زایمان طبیعی

نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: زایمان طبیعی دارای یک روند فیزیولوژیک است، علی‌رغم این روند، امروزه در کشور ایران تقریباً نیمی از تولدها حاصل جراحی سزارین می‏باشند که این آمار نسبت به آمار جهانی بسیار بالاتر است. به نظر می‏رسد ترس ناشی از عدم توانایی کنترل درد و زمان زایمان طبیعی و ترس از رخداد عوارض بین مادر و پزشک، نقطه مشترکی در شکل‏گیری تصمیم نهایی برای سزارین است. طب مکمل در کنار طب کلاسیک دارای نکات ارزشمندی در کمک به القای زایمان طبیعی است که بررسی این موارد در کنترل بهتر روند زایمان کمک کننده است.
روش‌کار: ابتدا نسخ متعدد قانون ابن‌سینا مورد بررسی قرار گرفت تا نسخه‏ای که از دید مصححین کتب خطی و چاپ سنگی دارای بیشترین اصالت است، انتخاب شود. به این ترتیب نسخه قانون در طب چاپ بیروت به زبان عربی انتخاب شد. در کتاب قانون جلد سه در خصوص بیماری‏های رحم توضیح داده شده است و در همین بخش، فصل متمایزی به مبحث زایمان اختصاص یافته است. فصل مورد نظر ترجمه شد و نظرات حکیم ابن‌سینا در خصوص تسهیل زایمان در این مقاله مورد توجه قرار گرفت. سپس با استفاده از سایت سازمان جهانی بهداشت، توصیه‏های انجام زایمان طبیعی مورد مقایسه با نظرات حکیم قرار گرفت.
سازمان بهداشت جهانی و حکیم بوعلی دستورالعمل‏های مشخصی در القای زایمان طبیعی در جهت کاستن از عوارض توصیه نموده‏اند. به ترتیبی که در هر دو مورد توصیه‏های غذایی، کنترل استرس، نحوه نفس کشیدن و حمام نمودن و ... مورد توجه قرار گرفته‏اند. در کتاب قانون، حکیم به تفضیل در خصوص نحوه تغذیه، وضعیت قرارگیری زائو، نفس کشیدن، ماساژ و روغن مالی و استفاده از عطرهای خوش‏بو سخن گفته است.
آن‏چه که با بررسی موارد توصیه شده ابن‌سینا در خصوص تدبیر زایمان در مقایسه با توصیه‏های سازمان بهداشت جهانی جالب به نظر می‏رسد، به روز بودن نظرات حکیم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Avicenna’s views with WHO recommendation in labor progress

نویسنده [English]

 • Elham Akhtari
Assistant professor, Department of Traditional Medicine, Medical History Studies Institute, Complementary Islamic Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Natural vaginal delivery has a physiological process. Despite this process, nowadays in Iran, almost half of the births are through cesarean that this statistic is much higher than global statistics. It seems that the fear caused by inability to control the pain and time of vaginal delivery and the fear of the complications are the common thread between doctor and patient which results in final decision for caesarean section. Complementary medicine beside classic medicine has valuable points which helps to natural labor induction that evaluation of these issues help to better controlling of labor process.
Methods: At first, various versions of Avicenna were evaluated to select the version which is of most originality from the views of the modifiers of manuscripts and lithography. So that, Canon version in medicine published in Beirut as Arabic was selected. In Canon book version 3, uterine diseases were explained and in this section, a separate part has been assigned to delivery. The mentioned part was translated and the views of Avicenna about labor facilitating were considered in this article. Then, using WHO, the recommendations for performing vaginal delivery were compared with those of Avicenna.
Results: World Health Organization and Avicenna have recommended some guidelines in vaginal delivery induction to reduce the complications. These were food recommendations, stress control, how to breathe, how to bath, respectively. Food recommendations, the position of parturient, how to breathe, massage and anoint, and use of deodorant fragrances have been mentioned as detailed in Canon.
Conclusion: With regard to the recommendations of Avicenna about labor and comparing them with those of WHO, it seems that Hakim's views are up to date.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Avicenna
 • fetus
 • Natural vaginal delivery؛ Persian Traditional Medicine
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.