ناباروری مردان از دیدگاه طب سنتی ایران، علل و تدابیر آن و مقایسه با طب نوین

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 مدرس دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

6 پژوهشگر گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

7 دستیار گروه طب سنتی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مسائل مهم علم پزشکی، ناباروری یا کاهش باروری است. حداقل از هر 6 زوج، یک زوج با مشکل ناباروری مواجه است. ناباروری مردان در 40% موارد ناباروری مطرح است. شیوع و اهمیت موضوع ناباروری و توجه حکمای طب سنتی بر علل ناباروری و درمان این اختلال که بخش عمده‌ آن را دستورات غذایی تشکیل می‌دهد، می‌تواند کمک کننده باشد، زیرا تغذیه بر روی سلامت بدن تأثیر بسیاری دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی علل ناباروری و دستورات غذایی بیان شده در طب سنتی ایران برای پیشگیری و درمان ناباروری مردان در کنار طب نوین انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر، یک مطالعه مروری سامان‌مند است که در آن کتاب‌های معتبر طب سنتی نظیر قانون در بخش اختلال باروری مردان بر اساس کلید واژه های ناباروری مردان و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفت و به بررسی علل و تدابیر ناباروری مردان پرداخته شد. پس از آن علل ناباروری مردان و درمان آن در طب نوین در کتب و مقالات بررسی و یافته‌ها به طور اجمالی با هم مقایسه شد.
یافته‌ها: حکمای طب ایرانی علل مختلفی را برای ناباروری مطرح کرده‌ و بسته به علت آن، درمان های متفاوتی را بیان کرده اند. در این میان نقش تغذیه بسیار پررنگ می‌باشد، علل این بیماری در مواردی ضعف قوا، در مواردی ضعف در اندا‌م‌های اصلی (رئیسه) یعنی مغز، قلب، کبد و بیضه‌ها و در مواردی غلبه سوء مزاج‌ بر اعضای رئیسه می‌تواند از اسباب ناباروری باشد. در بسیاری موارد می‌توان جهت درمان از تدابیر ساده و رژیم‌های غذایی استفاده کرد، لذا در این مطالعه بر اساس علت، تدابیر درمانی و تغذیه‌ای به دست آمد.
نتیجه‌گیری: بررسی‌ها نشان داد علل ناباروری در دو دیدگاه طب سنتی و طب نوین شباهت‌هایی دارد، در هر دو دیدگاه در مواردی علت ناباروری می‌تواند مربوط به ساختار دستگاه تناسلی (بیضه‌ها، مجاری و آلت تناسلی) باشد؛ در مواردی اختلال در عملکرد مغز، کبد و کلیه‌ها مطرح است؛ و در برخی موارد اختلالات مقاربتی می‌تواند در ناباروری نقش داشته باشد. این شباهت‌ها می‌تواند بیانگر غنای طب ایرانی بوده و لزوم توجه به مبانی درمانی آن را یادآور باشد. بر اساس یافته‌ها، می‌توان به عنوان اولین قدم درمان از لیست مواد غذایی ارائه شده در این مطالعه استفاده کرد. این لیست را می توان در مراکز پزشکی در اختیار بیماران گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Male infertility in Iranian Traditional Medicine, causes, treatment and compares it with modern medicine

نویسندگان [English]

 • Somayeh Mahroozade1 1
 • Farnaz Sohrabvand 2
 • Soudabeh Bios 3
 • Ismaeel Nazem 3
 • Seyed Mohammad Nazari 4
 • Fataneh Hashem Dabaghyan 5
 • Maryam Taghavi Shirazi 6
 • Maryam Iranzad Asl 7
1 Resident of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Instructor, School of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Traditional Medicine, Medical History Studies Institute, Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 researcher of Traditional Medicine, Medical History Studies Institute, Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7 Resident of Traditional Medicine, Medical History Studies Institute, Islamic and Complementary Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the major problems of medical science is infertility and reduced fertility. At least one of six couples is infertile. Male infertility is considered in 40% of infertility cases. Prevalence and importance of infertility and the attention of traditional medicine scholars to the causes of infertility and treatment of this problem which its main part is recipes can be helpful, because nutrition has many effects on human health. This study was performed with aim to evaluate the causes of infertility and recipes mentioned in traditional medicine books to prevent and treat male infertility beside modern medicine.
Methods: In this systematic review study, the main textbooks of traditional medicine such as Ghanoon in the section of male fertility disorders were evaluated according to the key words of infertility and nutrition, and the causes of male infertility were studied. Then, the causes of male infertility and its treatment in the books and articles of modern medicine were studied and the results were briefly compared.
Results: Iranian traditional physicians have described several causes for infertility and have expressed different treatments depending on the cause. Among these, the role of nutrition is highlighted. The causes of this disorder in some cases is weakness, in some cases is weakness in main organs such as brain, heart, liver and testicles, and in some cases is the main organs's mizaj. Simple food regimes can be used for treatment of many cases, therefore, in this study, treatment and nutritional measures were obtained based on the cause.
Conclusion: The studies showed that viewpoints are similar in Traditional Medicine and Modern Medicine); in both viewpoints, the causes of infertility can be related to the reproductive system (testicles, tract, and penis), sometimes brain, liver and kidney dysfunction, and in some cases,  sexual dysfunction may be involved in infertility. These similarities show the richness of Iranian medicine and need for attention to its therapy methods. According to the results, as the first step of treatment, the list of foods presented in this study can be used. This list can be recommended to the patients in medical centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian Traditional Medicine
 • Male Infertility
 • Nutrition
 1. Gurunath S, Pandian Z, Anderson RA, Bhattacharya S. Defining infertility--a systematic review of prevalence studies. Hum Reprod Update 2011; 17(5):575-88.
 2. Tournaye HJ, Cohlen BJ. Management of male-factor infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2012; 26(6):769-75.
 3. Zhu JL, Basso O, Obel C, Bille C, Olsen J. Infertility, infertility treatment and congenital malformation: Danish national birth cohort. BMJ 2006; 333(7570):679.
 4. Ford JH. Diet and nutrition in fertility: an overview including special requirements with aging. 7th ed. Wageningen: Wageningen Academic Publishers; 2014. P. 17..
 5. Shirazi M, Haji MT. Facilitating Elajat. Rasearch institute for natural medicine and rehabilitation. Tehran: Jalaluddin publication; 2009. (Persian).
 6. Azam Khan M, Aksir A. The institute of medical history-Islamic and complementary medicine. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 2004. (Persian).
 7. Shirazi S, Mansoor BM, Mansouri KM. Institute of Islamic studies history of medicine and complementary medicine; 2009. (Persian).
 8. Aghili Khorasani MH. Makhzan-Al Advieh. Tehran, Iran: Sabzarang; 2012. (Persian).
 9. Avicenna M. Al Qanun Fi Al-Tibb )Arabic(. Beirut: Alaalami Library; 2005.
 10. Al-Razi AMZ. Resale Bahyh. Tehran: Institute of History of Medicine; 2009. (Persian).
 11. Jorjani SI, Zakhire K. Qarabadin-e-Kabir. Qom: Rehabilitation Institute of Natural Medicine; 2013..
 12. Razi MIZ. Alhavy Altb. Tehran: Medicine Razi; 2002. (Persian).
 13. Arzani MA. Tibb Akbari. Qom: Rehabilitation Institute of Natural Medicine; 2009. (Persian).
 14. Aghili Khorasani Shirazi SMH. Moalejate Aghili. Tehran: Institute of Islamic Studies Medical History; 2009.
 15. Negatbakhsh F, Namazi N, Bioos S, Ahmadi M. Nutrition in the management of infertility. Tehran: Almaei; 2014.
 16. Kirmani N. Describing the reasons and symptoms. 2th ed. Qom: Correction and Research by the Institute of Natural Medicine, Jalal al-Din; 2009.
 17. Bioos S. Management of pregnanacy in Iranian traditional medicine. Tehran: Chogan Publication; 2014. (Persian).
 18. Nazem Hakim E, Goushegir A, Nejatbakhsh F, Isfahani MM, Nikbakht Nasrabadi AR. Male sexual dysfunction and recommended foods in Iranian traditional medicine. J Islamic Iran Tradit Med 2013; 3(4):425-34. (Persian).
 19. Bioos S. Fertility. 1th ed. Qom: Esmaeilian; 2010. P. 16-28. (Persian).
 20. Akhtari E, Bioos S, Sorhrabvand F. Infertility in Iranian traditional medicine from Hakim Mohammad Azam Khan point of view. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(148):18-23. (Persian).
 21. Altabry Alshyrazy SAR. Aleyzah Alnkah. Beirut, Lebanon: Alqarh Publishing; 1986.
 22. Aghili Khorasani Shirazi SM, Hosseinibn MH. Summary Alhkmh. Nazim Ismail investigation and correction. Qom: Publication Ismailia; 2007.
 23. Nazim AK. Romouze Azam, The institute of medical history-Islamic and complementary medicine. Tehran: University of Medical Sciences; 2004. (Persian).
 24. Smith DR, Tanagho EA, McAninch JW. Smith's general urology. 18th ed. California: Appleton & Lange; 2013. P. 703.
 25. Krausz, C. Male infertility: pathogenesis and diagnosis. Best Practice and Research clinical endocrinology. 2011. 2 (25). P.271-285.
 26. Makker K, Agarwal A, Sharma R. Oxidative stress & male infertility. Indian J Med Res 2009; 129(4):357-67.
 27. Aitken RJ, Oxidative stress, DNA damage and Y chromosome. Reproduction 2001; 122: 497-506
 28. Dohle, and et al. Guidelines for the Investigation and Treatment of Male Infertility. (Text update April 2010) http://www.uroweb.org.
 29. Gilani mohamad kazem, hefz al sehe naseri, dr Choopani. Tehran, 1390.
 30. Eslamian G, Amirjannati N, Sadeghi MR, Rashidkhani S, Hooshangi A, Hekmatdoost A. The effects of combined supplementation of docosahexaenoic acid and vitamin E on fatty acid changes in sperm membrane in asthenozoospermic men. Iran J Nutr Sci Food Technol 2013; 8(1):33-7.