بررسی عفونت سل در زنان باردار و اثرات آن بر نوزادان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه میکروب و ویروس شناسی، مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، عامل بیماری سل، به عنوان یک تهدید فراگیر جوامع شناخته می شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2014، حدود 3/3 میلیون زن باردار عفونت فعال سل داشته اند. این میزان بالای ابتلاء، چالش بزرگی برای بهداشت جوامع محسوب می شود. پیشگیری و کنترل سل در زنان باردار به دلیل وضعیت خاص سیستم ایمنی، نیازمند تدابیر خاص است. لذا مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی اثرات عفونت سل مادرزادی بر روی جنین و نوزادان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مروری مقالات مربوط به عفونت سل در مادران باردار و نوزادان از پایگاه های اطلاعاتی علمی همچون EBSCO، Chemical abstract، PubMed، Scopus، Google Scholar، SID، MedLib، ISI، ISC، Iran Medex و بدون محدودیت زمانی جستجو شد و بر اساس وجود سل تأیید شده در بیماران و وجود سل مادرزادی منطبق با معیار کانت ول، این مقالات وارد مطالعه شدند. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام شد.
یافته‌ها: در این مطالعه مهم‌ترین عوارض عفونت سل مادرزادی در نوزادان متولد شده از زنان باردار مبتلا به عفونت سل در 32 مطالعه انجام شده که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. با ارزیابی انجام شده، مشخص شد که زنان باردار به عفونت سل حساس هستند و انتقال عفونت سل در نوزادان با مادران آلوده بیشتر از سایر نوزادان با مادران غیر آلوده است. نتایج مطالعه نشان داد که عفونت سل اثر منفی بر روی رشد و نمو جنین دارد و باعث تولد نوزادان کم وزن و نارس می‌شود. همچنین مرگ و میر نوزادان به دلیل عفونت سل با افزایش همراه بود.
نتیجه‌گیری: تشخیص به موقع و انجام درمان مناسب می‌تواند باعث کاهش عوارض عفونت سل مادرزادی به خصوص موارد مرگ و میر نوزادان و تولد نوزادان نارس یا کم وزن شود. در این زمینه افزایش آگاهی در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و بیماران، تدوین برنامه های پیشگیری کننده و انجام آزمون‌های تشخیصی سریع و اجرای یک رژیم درمانی منسجم برای بیماری سل در زنان باردار به منظور پیشگیری و درمان اهمیت ویژه ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of tuberculosis infection in pregnant women and its effects on newborns: an Overview

نویسندگان [English]

 • Bagher Moradi 1
 • Zahra Meshkat 2
1 Ph.D Student, Department of Microbiology and Virology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Microbiology and Virology, Antimicrobial Resistance Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Mycobacterium tuberculosis, the cause of tuberculosis, is known as communities' inclusive threat. According to the report of World Health Organization (WHO) in 2014, about 3.3 million pregnant women have been infected with tuberculosis. This high rate of TB infection is huge challenge for social health. Prevention and control of TB in the pregnant woman, because of the special status of immune system, requires specific management. So, this study was performed with aim to determine the effects of congenital tuberculosis on the fetus and newborns..
Methods: In this review study, the articles related to TB infection in pregnant women and newborns were extracted from scientific databases such as EBSCO, Chemical abstract, PubMed, Scopus, Google Scholar, SID, MedLib, Iran Medex, ISI, ISC, with no time limitation. These articles were entered to the study according to the confirmed tuberculosis in the patients and the congenital tuberculosis based on Cantwell’s criteria. Also, data analysis was performed qualitatively.
Results: In this study, the most important congenital complications in the newborns of pregnant women with TB in 32 articles which had the inclusion criteria were examined. The evaluation showed that pregnant women are susceptible to tuberculosis and TB transmission in children born from TB-infected pregnant women was higher than non-infected pregnant women. It has been confirmed that tuberculosis has an adverse effect on fetal growth and causes the birth of low weight and premature neonates. Also, neonatal mortality due to TB was associated with an increase.
Conclusion: Early diagnosis and proper treatment can reduce the complications of congenital TB, especially neonatal mortality and the birth of low weight and premature neonates. In this regard, increasing the awareness within health care system and patient, developing the preventive plans and performing rapid diagnostic tests and the implementation of a comprehensive treatment regimen for TB in pregnant women for prevention and treatment is of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Congenital
 • neonate
 • pregnancy
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Tuberculosis
 1. Loto OM, Awowole I. Tuberculosis in pregnancy: a review. J Pregnancy 2011; 2012:1-7.
 2. World Health Organization. Global tuberculosis control 2009. Geneva: World Health Organization; 2009.
 3. World Health Organization. Global tuberculosis control: WHO report 2010. Geneva: World Health Organization; 2010.
 4. Mathad JS, Gupta A. Tuberculosis in pregnant and postpartum women: epidemiology, management, and research gaps. Clin Infect Dis 2012; 55(11):1532-49.
 5. World Health Organization. Global tuberculosis report 2014. Geneva: World Health Organization; 2014.
 6. Voyce MA, Hunt AC. Congenital tuberculosis. Arch Dis Child 1966; 41(217):299-300.
 7. Zenner D, Kruijshaar ME, Andrews N, Abubakar I. Risk of tuberculosis in pregnancy: a national, primary care–based cohort and self-controlled case series study. Am J Respir Crit Care Med 2012; 185(7):779-84.
 8. Grange J, Adhikari M, Ahmed Y, Mwaba P, Dheda K, Hoelscher M, et al. Tuberculosis in association with HIV/AIDS emerges as a major nonobstetric cause of maternal mortality in Sub-Saharan Africa. Int J Gynecol Obstet 2010; 108(3):181-3.
 9. Kraus TA, Engel SM, Sperling RS, Kellerman L, Lo Y, Wallenstein S, et al. Characterizing the pregnancy immune phenotype: results of the viral immunity and pregnancy (VIP) study. J Clin Immunol 2012; 32(2):300-11.
 10. Singh N, Perfect JR. Immune reconstitution syndrome and exacerbation of infections after pregnancy. Clin Infect Dis 2007; 45(9):1192-9.
 11. Knight M, Kurinczuk JJ, Nelson‐Piercy C, Spark P, Brocklehurst P. Tuberculosis in pregnancy in the UK. BJOG 2009; 116(4):584-8.
 12. Zumla A, Bates M, Mwaba P. The neglected global burden of tuberculosis in pregnancy. Lancet Glob Health 2014; 2(12):e675-6.
 13. Schaefer G, Zervoudakis IA, Fuchs FF, David S. Pregnancy and pulmonary tuberculosis. Obstet Gynecol 1975; 46(6):706-15.
 14. Sugarman J, Colvin C, Moran AC, Oxlade O. Tuberculosis in pregnancy: an estimate of the global burden of disease. Lancet Glob Health 2014; 2(12):e710-6.
 15. Tripathy SN, Tripathy S. Tuberculosis in Pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2014:13.
 16. Ramirez-Lapausa M, Menendez-Saldana A, Noguerado-Asensio A. Extrapulmonary tuberculosis: an overview. Rev Esp Sanid Penit 2015; 17:3-11.
 17. Cantwell MF, Shehab ZM, Costello AM, Sands L, Green WF, Ewing EP Jr, et al. Brief report: congenital tuberculosis. N Engl J Med 1994; 330(15):1051-4.
 18. Remington JS, Klein JO, Wilson CB, Nizet V, Maldonado Y. Infectious diseases of the fetus and newborn. 12th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2001. P. 643-81.
 19. Kini PG. Congenital tuberculosis associated with maternal asymptomatic endometrial tuberculosis. Ann Trop Paediatr 2002; 22(2):179-81.
 20. Neyaz Z, Gadodia A, Gamanagatti S, Sarthi M. Imaging findings of congenital tuberculosis in three infants. Singapore Med J 2008; 49(2):e42-6.
 21. Skevaki CL, Kafetzis DA. Tuberculosis in neonates and infants: epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and management issues. Pediatric Drugs 2005; 7(4):219-34.
 22. Peng W, Yang J, Liu E. Analysis of 170 cases of congenital TB reported in the literature between 1946 and 2009. Pediatr Pulmonol 2011; 46(12):1215-24.
 23. Singh M, Kothur K, Dayal D, Kusuma S. Perinatal tuberculosis a case series. J Trop Pediatr 2007; 53(2):135-8.
 24. Efferen LS. Tuberculosis and pregnancy. Curr Opin Pulm Med 2007; 13(3):205-11.
 25. Tripathy SN, Tripathy SN. Tuberculosis and Pregnancy. Int J Gynecol Obstet 2003; 80(3):247-53.
 26. Gupta A, Nayak U, Ram M, Bhosale R, Patil S, Basavraj A, et al. Postpartum tuberculosis incidence and mortality among HIV-infected women and their infants in Pune, India, 2002–2005. Clin Infect Dis 2007; 45(2):241-9.
 27. Cegielski JP. Extensively drug-resistant tuberculosis: there must be some kind of way out of here. Clin Infect Dis 2010; 50(Suppl 3):S195-200.
 28. Nabavinia MS, Nasab MN, Meshkat Z, Derakhshan M, Khaje-Karamadini M. Construction and evaluation of an expression vector containing Mtb32C (Rv0125) of Mycobacterium tuberculosis. Avicenna J Med Biotechnol 2011; 3(4):207-10.
 29. Nabavinia MS, Naderi Nasab M, Meshkat Z, Derakhshan M, Khaje-Karamadini M. Construction of an expression vector containing Mtb72F of Mycobacterium tuberculosis. Cell J 2012; 14(1):61-6.
 30. Teimourpour R, Sadeghian A, Meshkat Z, Esmaelizad M, Sankian M, Jabbari AR. Construction of a DNA vaccine encoding Mtb32C and HBHA genes of Mycobacterium tuberculosis. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(8):e21556.
 31. Jana N, Vasishta K, Jindal SK, Khunnu B, Ghosh K. Perinatal outcome in pregnancies complicated by pulmonary tuberculosis. Int J Gynecol Obstet 1994; 44(2):119-24.
 32. Jana N, Ghosh K, Sinha S, Gopalan S, Vasishta K. The perinatal aspects of pulmonary tuberculosis. Fetal Matern Med Rev 1996; 8(4):229-38.
 33. Khadilkar SS. Tuberculosis and pregnancy. A ten year overview. J Gynecol Obstet India 2003;53:453–7.
 34. Lin HC, Chen SF. Increased risk of low birthweight and small for gestational age infants among women with tuberculosis. BJOG 2010; 117(5):585-90.
 35. Figueroa-Damián R, Arredondo-Garcı́a JL. Neonatal outcome of children born to women with tuberculosis. Arch Med Res 2001; 32(1):66-9.
 36. Schaaf HS, Gie RP, Beyers N, Smuts N, Donald PR. Tuberculosis in infants less than 3 months of age. Arch Dis Child 1993; 69(3):371-4.
 37. Lowe CR. Congenital defects among children born to women under supervision or treatment for pulmonary tuberculosis. Br J Prev Soc Med 1964; 18(1):14-6.
 38. Okascharoen C, Nuntnarumit P, Sirinavin S. Neonatal tuberculosis associated with shock, disseminated intravascular coagulation, hemophagocytic syndrome, and hypercalcemia: a case report. J Perinatol 2003; 23(1):79-81.
 39. Van Rostenberghe H. P9: a case of congenital tuberculosis. Malaysian J Paediatr Child Health 2012; 17(2):27.
 40. Jana N, Vasishta K, Saha SC, Ghosh K. Obstetrical outcomes among women with extrapulmonary tuberculosis. N Engl J Med 1999; 341(9):645-9.
 41. Prévost MR, Fung Kee Fung KM. Tuberculous meningitis in pregnancy-implications for mother and fetus: case report and literature review. J Matern Fetal Med 1999; 8(6):289-94.
 42. Figueroa-Damian R, Arredondo-Garcia JL. Pregnancy and tuberculosis: influence of treatment on perinatal outcome. Am J Perinatol 1998; 15(5):303-6.
 43. Dewan P, Gomber S, Das S. Congenital tuberculosis: a rare manifestation of a common disease. Paediatr Int Child Health 2014; 34(1):60-2.
 44. Adhikari M, Pillay T, Pillay DG. Tuberculosis in the newborn: an emerging disease. Pediatr Infect Dis J 1997; 16(12):1108-12.
 45. Balasubramanian S, Shivram R, Padmasani LN. Congenital tuberculosis. Indian J Pediatr 1999; 66(1):148-50.
 46. Saitoh M, Ichiba H, Fujioka H, Shintaku H, Yamano T. Connatal tuberculosis in an extremely low birth weight infant: case report and management of exposure to tuberculosis in a neonatal intensive care unit. Eur J Pediatr 2001; 160(2):88-90.
 47. Khan M, Pillay T, Moodley JM, Connolly CA, Durban Perinatal TB HIV-1 Study Group. Maternal mortality associated with tuberculosis–HIV-1 co-infection in Durban, South Africa. AIDS 2001; 15(14):1857-63.
 48. Pillay T, Sturm AW, Khan M, Adhikari M, Moodley J, Connolly C, et al. Vertical transmission of Mycobacterium tuberculosisin KwaZulu Natal: impact of HIV-1 co-infection. Int J Tuberc Lung Dis 2004; 8(1):59-69.
 49. Chanta C, Jariyapongpaibul Y, Triratanapa K. Congenital tuberculosis presenting as sepsis syndrome. J Med Assoc Thai 2004; 87(5):573-6.
 50. Naranbhai RC, Mathiassen W, Malan AF. Congenital tuberculosis localised to the ear. Arch Dis Child 1989; 64(5):738-40.
 51. Stähelin-Massik J, Carrel T, Duppenthaler A, Zeilinger G, Gnehm HE. Congenital tuberculosis in a premature infant. Swiss Med Wkly 2002; 132(41-42):598-602.
 52. Cunningham DG, McGraw TT, Griffin AJ, O'Keefe JP. Neonatal tuberculosis with pulmonary cavitation. Tubercle 1982; 63(3):217-9.
 53. Hageman J, Shulman S, Schreiber M, Luck S, Yogev R. Congenital tuberculosis: critical reappraisal of clinical findings and diagnostic procedures. Pediatrics 1980; 66(6):980-4.
 54. Nemir RL, O'Hare D. Congenital tuberculosis. Review and diagnostic guidelines. Am J Dis Child 1985; 139(3):284-7.
 55. Singer B. Neonatal tuberculosis. S Afr Med J 1969; 43(3):51-2.
 56. Kothari A, Mahadevan N, Girling J. Tuberculosis and pregnancy--results of a study in a high prevalence area in London. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 126(1):48-55.
 57. Aelami MH, Qhodsi Rad MA, Sasan MS, Ghazvini K. Congenital tuberculosis presenting as ascites. Arch Iran Med 2011; 14(3):209-10.
 58. Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw-Hill Professional; 2011.
 59. Danforth DN, Gibbs RS. Danforth's obstetrics and gynecology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
 60. Katz VL. Spontaneous and recurrent abortion. New York: Comprehensive gynecology; 2012. P. 335.
 61. Goldman L, Schafer AI. Cecil medicine. New York: Elsevier Health Sciences; 2011.
 62. Sáez-Llorens X, McCracken GH Jr. Bacterial meningitis in children. Lancet 2003; 361(9375):2139-48.
 63. Ginsberg L. Difficult and recurrent meningitis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75(suppl 1):i16-21.
 64. Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, Kaufman BA, Roos KL, Scheld WM, et al. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infect Dis 2004; 39(9):1267-84.
 65. Dellinger R, Levy M, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal S, et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012. Intensive Care Med 2013; 39(2):165-228.
 66. Prevention. sepsis questions and answers. Centers for Disease Control and Prevention. Available at: URL: http://www.cdc.gov/sepsis/basic/qa.html; 2014.
 67. Govender S, Moodley SC, Grootboom MJ. Tuberculous paraplegia during pregnancy. A report of 4 cases. S Afr Med J 1989; 75(4):190-2.
 68. Adhikari M. Tuberculosis and tuberculosis/HIV co-infection in pregnancy. In Seminars in Fetal and Neonatal Medicine, WB Saunders; 2009. P. 234-40.
 69. Gounder CR, Wada NI, Kensler C, Violari A, McIntyre J, Chaisson RE, et al. Active tuberculosis case-finding among pregnant women presenting to antenatal clinics in Soweto, South Africa. J Acquir Immune Defic Syndr 2011; 57(4):e77-84.
 70. Alizadeh Charandabi SM, Rezaei N, Hakimi S, Montazeri A, Khatami S, Karimi P. Sexual function of postmenopausal women and its predictive factors: a community based study in Ilam, Iran, 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(23):38.