گزارش یک مورد حاملگی اکتوپیک در محل اسکار سزارین قبلی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیارفلوشیپ انکولوژی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دستیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: بارداری اکتوپیک در محل اسکار سزارین قبلی، نوعی حاملگی خارج رحمی است که بسیار نادر می باشد، اما به دلیل عوارض بالقوه خطرناکی که دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بیماران مبتلا به این عارضه معمولاً با درد شکمی یا خونریزی واژینال مراجعه می‌کنند. تشخیص معمولاً مشکل و توسط رادیولوژیست مجرب انجام می شود. در این مقاله به معرفی یک مورد حاملگی خارج رحمی در محل اسکار سزارین قبلی می پردازیم.
معرفی بیمار: در این مطالعه بیمار، خانمی 36 ساله بود که با تشخیص حاملگی در محل اسکار سزارین قبلی به دلیل درد شکمی و خونریزی تحت عمل جراحی لاپاراتومی قرار گرفت و با توجه به تمایل بیمار به حفظ باروری، برداشت ساک حاملگی انجام و ترمیم میومتر در چند لایه انجام شد و خوشبختانه رحم حفظ شد.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای بیماران با سابقه سزارین قبلی، تشخیص زودرس حاملگی در محل اسکار سزارین قبلی، بسیار مهم است و بهترین روش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال می باشد. برحسب سن بارداری و شرایط بیمار، نوع درمان می تواند دارویی یا جراحی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ectopic pregnancy in the previous cesarean scar (A Case Report)

نویسندگان [English]

 • Malihe Hasanzade Mofrad 1
 • Elham Hoseini 2
 • Marjaneh Farazestanian 2
 • Mahnaz Boroumand 3
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Fellowship of Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cesarean scar ectopic pregnancy (CSP)   is   a rare   type of   ectopic   pregnancy  , but is   very   important   because   of   potentially dangerous    complications. The   patients complicated by this usually refer    with abdominal   pain or   vaginal   bleeding. The   diagnosis   is   usually    difficult   and    done by an experienced radiologist. This article presents a case of ectopic pregnancy in previous caesarean scar.
Case report: in this study, the patient was a   36   years   old   woman   with   a diagnosis   of   ectopic pregnancy   in previous cesarean scar who   underwent laparotomy because of abdominal   pain and   bleeding, with regard to the patient's tendency   for   fertility   preserving, the pregnancy sac      was   resected   and   the   myometrium   was   sutured   in   multi-layers, and fortunately, the uterus was preserved.
Conclusion: Because of the high prevalence of patients with previous cesarean   section, it is very important to early diagnose the cesarean scar pregnancy, and the best diagnosis method is transvaginal sonography. According to the gestational age and the patient's condition, treatment can be medical or surgical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complications
 • Cesarean scar pregnancy
 • ectopic pregnancy
 • Treatment
 1. Sadeghi H, Rutherford T, Rackow BW, Campbell KH, Duzyj CM, Guess MK, et alHomayoun Sadeghi, Thomas Rutherford. Cesarean Scar Ectopic Pregnancy: Case series and review of the literature . Am J of Perinatol 2010; 27(2):111-20.
 2. Litwicka K, Greco E.Katarzyna Litwicka,Ermanno Greco. Caesarean scar pregnancy :a review of manmagement options. Curr Opin Obstet Gynecol 2011; 23(6):415-21.
 3. Sinha P, Mishra M.P.Shina,M.Mishra. Caesarean scar pregnancy : A precursor of placenta percreta /accretae. J Obstet Gynaecol J of Obst and Gynec 2012 ;32(7):621-3         
 4. Tower AM, Frishman GN. Amanda M.Tower ,Gary N.Frishman ,Cesarean Scar Defects : An Underrecognized Causes of Abnormal Uterine Bleeding and Other Gynecologic Complications. J Minim Invasive Gynecol. 2013;20(5):562-72.2013.JIMG-20-6                 
 5. Daniel A.Osborn ,Todd R.Williams .Cesarean Scar Pregnancy. J Ultrasound Med 2012; 31:1449-56.    
 6. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Spong CY, Dashe JS, Hoffman BL, et al. Williams Obstetrics. 24th ed.:McGraw-Hill ; 2014. P. 391-2.