گزارش یک مورد دفع واژینال میوم اینترامورال بعد از زایمان

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: لیومیوم ها، شایع ترین تومورهای خوش خیم رحم هستند که در دوران بارداری و زایمان نیز مشاهده می شوند و درمان قطعی آن، جراحی و حذف میوم است که در بارداری ممنوع و در زمان زایمان کمتر استفاده می شود. درمان های دارویی متعددی برای آن وجود دارد که هیچ کدام با حذف کامل میوم همراه نیستند، لذا در مطالعه حاضر، درمان دارویی خاص استفاده شده در یک بیمار که با دفع واژینال میوم همراه بود، معرفی می شود.
گزارش مورد: خانمی 25 ساله با سابقه میوم داخل جداری، 2 ماه پس از سزارین با شکایت خونریزی واژینال و گزارش توده 47×48 سانتی متری در داخل حفره رحم مراجعه کرد و با تشخیص احتمالی میوم دژنره تحت درمان با پروژسترون و آنتی بیوتیک قرار گرفت و 17 روز بعد، میوم از راه واژن دفع شد.
نتیجه گیری: مهاجرت میوم از داخل جدار به داخل حفره رحم و دفع واژینال آن به دنبال درمان آنتی بیوتیکی و پروژسترون با دوز بالا از طریق کاهش یا قطع خون رسانی میوم محتمل است، لذا می توان از این درمان در بیمارانی که به طور صحیح انتخاب شده اند، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of Intramural myoma expulsion after vaginal delivery

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Mirteimouri 1
  • Salmeh Dadgar 1
  • Monireh Pourjavad 2
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Uterine leiomyomas are the most common benign uterine tumors, which  are also reported during pregnancy and labor. Myomectomy is the definitive treatment for this condition; however, this technique is prohibited during pregnancy and is less commonly applied during childbirth. Although several drug therapies are available for the treatment of this condition, none involve the complete removal of myoma. Therefore, in the current study, we present a specific treatment, which resulted in the vaginal expulsion of myoma.
Case report: A 25-year-old woman with a previous history of intramural myoma was referred to our center with complaints of vaginal bleeding and reports of a 48×47 cm mass within the uterine cavity two months after cesarean section. The patient was diagnosed with fibroid degeneration and was treated with progesterone and antibiotics; after 17 days, the myoma was expelled from the vagina.
Results: Migration of myoma from the uterine wall to the uterine cavity, which leads to the vaginal expulsion of myoma, is possible after treatment with antibiotics and high-dose progesterone (by reducing or cutting off the blood flow to the myoma) .Therefore, this treatment can be applied for correctly selected patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotics
  • Fibroids
  • Progesterone
  • Treatment