گزارش یک مورد فئوکروموسیتوما در بارداری

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دستیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: فشار خون، یکی از شایعترین مشکلات بارداری است که می تواند منجر به بروز عوارض مادری و جنینی شود. شایعترین دلایل فشار خون بالا شامل فشار خون بارداری، فشار خون اولیه و پره اکلامپسی است. اگرچه فئوکروموسیتوما یک علت نادر فشار خون در بارداری است ولی در صورت عدم تشخیص و درمان، می تواند منجر به بروز عوارض قلبی - عروقی تهدید کننده حیات مادر و افزایش مرگ و میر جنین در بیش از 58 درصد موارد شود. میزان شیوع آن کمتر از 2/0 درصد در هر 10000 بارداری گزارش شده است. تشخیص آن با اندازه گیری کاتکول آمین ها و متابولیت های آنها در سرم و ادرار 24 ساعته مطرح می شود و سپس محل تومور با روش های رادیولوژیک مشخص می شود. رزکسیون جراحی تومور پس از کنترل کافی فشار خون با تجویز آلفا بلوکر و به دنبال آن بتابلوکر انجام می شود. در بارداری، بهترین زمان انجام جراحی تومور، اواخر سه ماهه اول یا اوایل سه ماهه دوم ذکر شده است. در سن بارداری بالاتر، درمان دارویی و انجام همزمان سزارین و برداشتن تومور نزدیک ترم توصیه می شود. معرفی بیمار: گزارش مورد، زن 34 ساله ای است که در اواخر سه ماهه دوم، فئوکروموسیتوما در آدرنال راست تشخیص داده شد. پس از درمان دارویی کافی به مدت 2 هفته قبل از عمل جراحی، توده آدرنال راست در اوایل سه ماهه سوم (هفته 29) خارج شد و نوزاد به روش سزارین در سن بارداری 40 هفته متولد شد. وزن، قد و دور سر نوزاد طبیعی بود.
نتیجه‌گیری: در مواردی که فئوکروموسیتوما در اواخر سه ماهه دوم یا اوایل سه ماهه سوم تشخیص داده می شود می توان توده آدرنال را برداشت و در زمان ترم، بارداری را ختم کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Pheochromocytoma in Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Mahvash Zargar 1
  • Abdolhosein Talaeizadeh 2
  • Azam Rafigh 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
3 Resident of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hypertension is a common problem in pregnancy that can result maternal and fetal morbidity. The common causes include gestational hypertension, essential hypertension and preeclampsia. Although pheochromocytoma is a rare cause of hypertension in pregnancy, it can lead to life-threatening cardiovascular complications for mother and increases fetal mortality more than 58%, if undiagnosed and untreated. The prevalence of pheochromocytoma has been reported less than 0.2% per 10,000 pregnancies. The diagnosis is confirmed by measurement of catecholamine and their metabolites in serum and urinary in 24 hours and confirmed by radiological localization of tumor. Surgical resection of tumor after adequate preoperative control of hypertension by using sequential alpha and beta blockers is the definitive treatment. In pregnancy, the optimal time of surgery is during the late first or early second trimester. In higher gestational age, medical treatment followed by cesarean section combined tumor resection is recommended.
Case Report: This case report is a 34 years old woman with pheochromocytoma in her right adrenal gland tissue in late second trimester. After receiving adequate drug treatment for two weeks before surgery, the mother's right adrenal gland excised in the early third trimester (29th week) and the infant was delivered by cesarean section in gestational age of 40 weeks. Infant's weight, height and head circumference were normal.
Conclusion: In cases who pheochromocytoma is diagnosed in late second trimester or early third trimester, adrenal tissue can be excised and pregnancy can terminated at term.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypertension
  • Pheochromocytoma
  • pregnancy