پارگی سکوم به‌‌دنبال کارگذاری وسیله داخل رحمی: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 دستیار فلوشیپ ناباروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دستگاه داخل رحمی، یک روش پیشگیری از بارداری مؤثر و قابل اعتماد است. این روش از شایع‌ترین روش‌های پیشگیری مورد استفاده در کشور ما می­باشد. پارگی کولون، یک عارضه نادر اما جدی کارگذاری این وسیله است که گاهاً سال‌ها بعد رخ می­دهد. در این مطالعه یک بیمار که به‌دنبال کارگذاری IUD دچار پارگی سکوم شده بود و با شکم حاد مراجعه نمود، گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 30 ساله‌ای بود که با شکایت درد شکم ناحیه هایپوگاستریک همراه با لکه‌بینی به درمانگاه بیمارستان جامع بانوان آرش مراجعه کرد. وی 6 ماه قبل زایمان طبیعی داشته و یک هفته قبل از مراجعه، یک عدد دستگاه داخل رحمی برای وی تعبیه شده بود. در معاینه شکم درد ناحیه هایپوگاستریک با لمس عمقی داشت و حرکات سرویکس دردناک بود. در سونوگرافی انجام شده دستگاه داخل رحمی در حفره رحم رؤیت نشد، رادیوگرافی شکم انجام شد که وسیله در حفره شکم رؤیت شد. لاپاراسکوپی اورژانسی انجام و پارگی سکوم در دو نقطه به‌همراه وسیله در روده تشخیص داده شد. آسیب روده از طریق لاپاراتومی ترمیم گردید.
نتیجه‌گیری: جابجایی و پارگی رحم و سوراخ شدگی کولون، یک عارضه نادر ولی جدی است که باید در تشخیص افتراقی هر خانم دارای IUD که درد شکم دارد، مدنظر قرار گیرد. جراحی لاپاراسکوپی برای خروج وسیله در صورت عدم وجود احتمال رخداد عوارض بیشتر، روشی ساده و ایمن می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cecum perforation following intrauterine device insertion: a case report

نویسندگان [English]

 • Maryam FaridMojtahedi 1
 • Atefeh Khezri 2
1 Assistant professor, Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Resident Fellowship of Infertility, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Intrauterine device (IUD) is an effective and reliable contraceptive method. It is one of the most frequently used methods in our country. Colon perforation is a rare but serious complication occurring sometimes years after insertion. In this report, a patient with cecum perforation following IUD insertion who presented with acute abdomen was reported.
Case Presentation: The patient was a 30 year old female who admitted to the clinic of Arash Women's Comprehensive Hospital with complaints of hypogastric abdominal pain and spotting. She had a natural vaginal delivery 6 months ago and an IUD was inserted one week before referring. On abdominal examination, there was pain in the hypogastric region with deep palpation and there was positive cervical motion tenderness. Abdominal ultrasonography did not show IUD in uterine cavity. Abdominal X-ray was done and IUD was seen in abdominal cavity. Emergent Laparascopy was done. Two cecum perforations by an intrauterine device were diagnosed, and the intestinal damage was repaired with a laparatomic approach.
Conclusion: IUD migration and uterine and colon perforation is a rare but serious complication that should be considered in differential diagnosis of each woman with IUD who has abdominal pain. Laparoscopic approach for intrauterine device removal is a simple and safe approach if further complications are not likely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Copper
 • Intestinal Perforation
 • Intrauterine Device
 1. Heartwell SF, Schlesselman SA. Risk of uterine perforation among users of intrauterine devices. Obstetrics and gynecology 1983; 61(1):31-6.
 2. Bitterman A, Lefel O, Segev Y, Lavie O. Laparoscopic removal of an intrauterine device following colon perforation. JSLS: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 2010; 14(3):456.
 3. Gonenc M, Kalayci MU, Turhan AN, Deniztas C, Alis H. Endoscopic treatment of a transmigrated intrauterine device to colonic wall: a case report. American journal of obstetrics and gynecology 2011; 204(3):e3-5.
 4. Günakan E, Buluş H, Polat F. Colonic perforation due to the migration of an intrauterine device (IUD): surgical management for acute abdomen. Ortadoğu Tıp Dergisi 2018; 10(1):85-8.
 5. Gill RS, Mok D, Hudson M, Shi X, Birch DW, Karmali S. Laparoscopic removal of an intra-abdominal intrauterine device: case and systematic review. Contraception 2012; 85(1):15-8.
 6. Aliukonis V, Lasinskas M, Pilvelis A, Gradauskas A. Intrauterine device migration into the lumen of large bowel: A case report. International journal of surgery case reports 2020; 72:306-8.
 7. Tabatabaei F, Masoumzadeh M. Dislocated intrauterine devices: clinical presentations, diagnosis and management. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2021; 26(2):160-6.