گیاهان دارویی موثر بر خونریزی های زنان و مامایی: مرور سیستماتیک بر کارآزمایی های بالینی انجام شده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه،ایران

2 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه،ایران دکتری بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه،ایران کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

هر زنی در طول زندگی خود ممکن است با خونریزی های تهدید کننده حیات مانند خونریزی های طی بارداری، زایمان و پس از آن مواجه گردد. بنابراین با توجه به اهمیت مهار خونریزی های مامایی و لزوم یافتن روش درمانی موثر و کم عارضه مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و جمع‌بندی نتایج کارآزمایی‌های بالینی انجام‌شده در مورد تاثیر گیاهان دارویی موثر بر خونریزی های مامایی انجام شد.

در این مطالعه مروری تمامی مطالعات مرتبط از پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی Magiran, Medlib, SID ,IranMedex ,Scopus ,Google scholar و PubMed با کلیدواژه‌های بارهنگ کبیر، بارهنگ نیزه ای، گلنار، زنجبیل، بابونه، بومادران، هسته انگور، زیره، شوید، رازیانه، ویتاگنوس، خونریزی پس از زایمان، خونریزی قاعدگی، خونریزی، منوراژی، کارآزمایی بالینی، طب سنتی، و معادل انگلیسی آنها بدون محدودیت زمانی تا نوامبر 2021جستجو شدند و تعداد 28 کارآزمایی بالینی که بر اساس جداد نمره 3 یا بیشتر گرفتند و معیار های مطالعه را دارا بودند وارد مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل مطالب به صورت کیفی صورت گرفت.

یافته ها: در این مطالعه 28 کارآزمایی بالینی شامل 10 نوع از گیاهان دارویی با حجم نمونه 2666 نفر مورد بررسی قرار گرفتندکه نتایج این مطالعات نشان می دهد گیاهان مورد بررسی در کاهش خونریزی های زنان و مامایی موثر بوده اند .

نتیجه گیری: از گیاهان دارویی مورد بررسی این مطالعه با توجه به در دسترس بودن این گیاهان، عوارض جانبی کم و مزایای درمانی آن، میتوان استفاده نمود. اگرچه قضاوت در مورد تاثیر قطعی این مداخلات قطعا نیازمند انجام مطالعات گسترده تری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Medicinal Plants on Gynecological and Obstetric Hemorrhages: A Systematic Review of Clinical Trials

نویسندگان [English]

  • SEYYEDEH ADELEH RAHMANIAN 1
  • Morvarid Irani 2
  • maryam aradmehr 3
1 master graduate of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran
3 Graduate student at the School of Nursing and Midwifery, Mashhad
چکیده [English]

Introduction: Every woman during her life may experience life-threatening bleeding such as bleeding during pregnancy, childbirth and after, or bleeding that is less life-threatening but overshadows the woman's life, such as abnormal uterine bleeding (AUB), encountered. Due to the importance of preventing and controlling bleeding and the need to find an effective and low-complication treatment method, this systematic review was conducted with aim to the effect of herbal medicines on gynecological and obstetric hemorrhages.

Methods: In this systematic review and meta-analysis, data related to herbal medicines and bleeding were searched using the key words of ( Plantago major, plantain, Plantago (lanceolate), Punica granatum, Persian gulnar, Ginger, Zingiber officinale, Chamomile, Achillea millefolium, Grape Seed, cumin (cuminum), Anethum graveolens (dill), Foeniculum (Fennel), Vitex (Chasteberry), postpartum hemorrhage, Menstrual bleeding, bleeding, menorrhagia, randomized clinical trial, traditional medicine) in the Electronic databases of PubMed, Scopus, Web of science, Magiran, Iran doc, Iran medex, SID, and also Google scholar without time limitation until 2021. Jedad Index was used to evaluate the quality of the studies. Data were analyzed qualitatively.

Results In this study, 28 clinical trials including 10 types of medicinal plants with a sample size of 2666 people were studied. According to the results of the studies, most plants were effective in reducing bleeding.

Conclusion: The medicinal plants studied in this study can be used due to the availability of these plants, low side effects and therapeutic benefits. However, judging the definite effect of these interventions definitely requires more extensive studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal Plants
  • Bleeding
  • Clinical trial
  • Postpartum Hemorrhage
  • Menstruation