پارگی خودبه‌خودی مثانه به‌دنبال زایمان طبیعی: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه: پارگی خودبه‌خودی مثانه پس از زایمان واژینال طبیعی بسیار نادر است. در این مطالعه یک مورد نادر از پارگی خودبه‌خودی مثانه بعد از زایمان واژینال طبیعی گزارش می‌شود.
گزارش بیمار: خانمی 32 ساله مولتی گراوید 6 روز بعد از زایمان طبیعی، با شکایت درد در ناحیه شکم به بیمارستان بنت‌الهدی شهر بجنورد مراجعه کرد. در شرح‌حال، بیمار هنگام ترخیص بعد از زایمان مشکلی نداشته و از 3 روز بعد از زایمان همراه با دردهای شکمی، ادرار کاهش داشته است. در معاینه شکم، شکم نرم با مختصری گاردینگ و تندرس در ناحیه یک چهارم تحتانی راست شکم بود. آزمایش شمارش کامل سلول‌های خونی، کبدی و کلیوی، سونوگرافی اورژانس و مشورت جراحی درخواست شد. در بررسی­های آزمایشگاهی، کراتین بالا بود. در بررسی سونوگرافی، دیواره خلفی مثانه نامنظم و چروکیده بود و در حفره شکم و لگن، حدود 700-600 سی‌سی مایع آزاد رؤیت شد. با شک به پارگی مثانه، بیمار تحت عمل لاپاراتومی اورژانسی قرار گرفت و مثانه ترمیم شد.
نتیجه‌گیری: درد شکم، علامت مشترکی در تظاهرات بالینی درد حین زایمان و پس از آن با پارگی مثانه است، بنابراین توصیه می‌شود بروز هر نوع درد به‌عنوان یک زنگ خطر مهم در پارگی مثانه در نظر گرفته شود. همچنین با تخلیه مثانه قبل از زایمان از بروز این عارضه پیشگیری کرد و بررسی دقیق تخلیه مثانه قبل از ترخیص از بیمارستان، به تشخیص به‌موقع، درمان سریع و بهبود پیش‌‌آگهی کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spontaneous bladder rupture after normal delivery: A case report

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Nasiri 1
 • Farzaneh Rashidi Fakari 2
 • Elham Sharafkhani 1
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Spontaneous rupture of the bladder after normal vaginal delivery is very rare. In this study, a rare case of spontaneous bladder rupture after normal vaginal delivery was reported.
Case presentation: A 32-year-old multigravida woman presented to Bent Al-Hoda Hospital in Bojnourd with a complaint of abdominal pain 6 days after normal delivery. At the time of discharge, the patient had no problems after delivery. The history showed that urine decreased from 3 days after delivery with abdominal pain. On abdominal examination, the abdomen was soft with slight guarding and tenderness in the lower right quadrant of the abdomen. Complete blood cell count, liver and kidney test, emergency ultrasound, and surgical consultation were requested. In the laboratory evaluations, creatine was high. On ultrasound, the posterior wall of the bladder was irregular and wrinkled, and about 600-700 cc of free fluid was seen in the abdominal and pelvic cavities. Suspected of bladder rupture, the patient underwent emergency laparotomy and bladder was repaired.
Conclusion: Abdominal pain is a common symptom in clinical manifestations of pain during labor and then bladder rupture, therefore it is recommended to consider the occurrence of any type of pain as an important warning sign in bladder rupture. Also, this complication can be prevented with emptying the bladder before delivery, and exact examination of the bladder drain before discharge from the hospital will help in timely diagnosis, prompt treatment, and improvement of the prognosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bladder
 • Postpartum
 • Vaginal delivery
 1. Peters PC. Intraperitoneal rupture of the bladder. The Urologic Clinics of North America 1989; 16(2):279-82.
 2. Kibel AS, Staskin DR, Grigoriev VE. Intraperitoneal bladder rupture after normal vaginal delivery. The Journal of urology 1995; 153(3):725-7.
 3. Soni N, Jain D. a Rare Case of Late Presentation of Spontaneous Rupture of bladder During Normal Delivery. Indian Journal of Perinatology and Reproductive Biology 2018; 8(2):35-68.
 4. Diana V, Bhargavi K. Spontaneous isolated bladder rupture following normal delivery. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 2018; 7(4):1638-40.
 5. Mitchell T, Al-Hayek S, Patel B, Gilbert H. Acute abdomen caused by bladder rupture attributable to neurogenic bladder dysfunction following a stroke: a case report. Journal of medical case reports 2011; 5(1):1-4.
 6. Dubey IB, Mohanty D, Jain BK. Diverse presentation of spontaneous rupture of urinary bladder: review of two cases and literature. The American journal of emergency medicine 2012; 30(5):832-e1.
 7. Schein M, Weinstein S, Rosen A, Decker GA. Spontaneous rupture of the urinary bladder-delayed sequel of pelvic irradiation-a case report. South African Medical Journal 1986; 70(6):841-2.
 8. Palthe S, Dijkstra GA, Steffens MG. A case of spontaneous urinary bladder rupture secondary to urinary retention due to an urethral stricture. Urology case reports 2018; 17:85-7.
 9. Panda S, Jha V. Spontaneous Rupture of Bladder in Puerperium without Uterine Rupture. Journal of Family and Reproductive Health 2012: 187-8.
 10. Muggia RA, Mowschenson P, Chopra S. Urinary ascites in the immediate postpartum period. American Journal of Gastroenterology (Springer Nature) 1992; 87(9).
 11. Qiao P, Tian D, Bao Q. Delayed diagnosis of spontaneous bladder rupture: a rare case report. BMC women's health 2018; 18(1):1-6.
 12. Zutshi V, Tiwari S, Arora R. Postpartum spontaneous bladder rupture. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology 2019; 8(9):3794-7.
 13. Shah P, Choudhari H, Daigavane MM. Spontaneous Bladder Rupture in Puerperium following Instrumental Vaginal Delivery. J South Asian Feder Obst Gynae 2018; 10(1):69-71.
 14. Corriere Jr JN, Sandler CM. Management of the ruptured bladder: seven years of experience with 111 cases. The Journal of trauma 1986; 26(9):830-3.
 15. Heyns CF, Rimington PD. Intraperitoneal rupture of the bladder causing the biochemical features of renal failure. British journal of urology 1987; 60(3):217-22.
 16. Wandabwa J, Otim T, Kiondo P. Spontaneous rupture of bladder in puerperium. African health sciences 2004; 4(2):138-9.
 17. Jafarpour H, Salehi A, Sadr S, Ebadi A. Bladder Rupture Presented with Acute Abdominal Pain and Renal Dysfunction: A Postpartum Emergency Case Report. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2019; 7(1):1591-3.