گزارش یک مورد کیست هیداتید حاوی چربی در لگن با نمای کیست درموئید تخمدان

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: اکینوکوکوس گرانولوزوس، شایع‌ترین عامل کیست هیداتید در جهان است. معمولاً اولین ارگان درگیر در این بیماری کبد می‌باشد که شایع‌ترین تظاهرات گوارشی شامل: درد شکم، بزرگی کبد، بی‌اشتهایی، تهوع و زردی می‌باشد. درگیری اولیه حفره لگن در این بیماری نادر است و علائم بیماران معمولاً ناشی از اثرات فشاری بر ارگان‌های مجاور نظیر مثانه و رکتوم و روده­ها است.
معرفی بیمار: در این مطالعه خانم 22 ساله با علائم بی‌اشتهایی و درد شکم در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شد که در سونوگرافی شکم و لگن تصویر کانون کیستیک حاوی سپتا و اکوی داخلی و در سی‌تی اسکن به‌صورت کانون کیستیک دارای دانسیته چربی در حفره لگن با منشأ احتمالی تخمدان چپ رؤیت شد که بیمار با تشخیص احتمالی کیست درموئید تحت جراحی قرار گرفت، ولی در حین عمل جراحی و تأیید پاتولوژی، تشخیص کیست هیداتید داده شد.
نتیجه‌گیری: در مناطق شایع از نظر هیداتید، کیست هیداتید باید در تشخیص افتراقی هر ضایعه کیستیک در هر ارگانی در بدن مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fat containing Hydatid cyst in the pelvic cavity mimicking ovarian dermoid cyst: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Parvane Layegh 1
 • Mohadeseh Taherinezhad 2
 • Seyede Houra Mousavi Vahed 3
1 Assistant professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The common etiology of hydatid cysts in the world is Echinococcus granulosus. The first organ that is usually involved is liver, and the common GI manifestations are abdominal pain, hepatomegaly, anorexia, vomiting and jaundice. Pelvic cavity is rarely involved initially and the symptoms that patients often present are because of the pressure to adjacent organs such as bladder or rectum and bowel.
Case presentation: A 22 years old woman with anorexia and hypogastric pain was admitted in Imam Reza hospital in Mashhad. In abdominopelvic sonography, a cystic lesion with fine septa and low level echoes was seen in pelvic cavity and in CT scan a cystic lesion with fat density was seen in pelvic cavity. The patient was taken to operating room with possibly diagnosis of dermoid cyst of left ovary, but during operation, hydatid cyst was seen in pelvic cavity and was confirmed by pathology.
Conclusion: In endemic countries for hydatid disease, the hydatid cyst should be considered in differential diagnosis of any cystic lesion in any organ.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dermoid cyst
 • Echinococcus granulosus
 • Hydatid cyst
 1. Nosrati A, Soleymani E, Davoodi L. Ovarian cancer or hydatidosis? A case report. Iranian journal of parasitology 2018; 13(3):500.
 2. Varedi P, Saadat Mostafavi SR, Salouti R, Saedi D, Nabavizadeh SA, Samimi K, et al. Hydatidosis of the pelvic cavity: a big masquerade. Infectious diseases in obstetrics and gynecology 2008; 2008.
 3. Grosso G, Gruttadauria S, Biondi A, Marventano S, Mistretta A. Worldwide epidemiology of liver hydatidosis including the Mediterranean area. World journal of gastroenterology: WJG 2012; 18(13):1425.
 4. Sing P, Mushtaq D, Verma N, Mahajan NC. Pelvic hydatidosis mimicking a malignant multicystic ovarian tumor. The Korean journal of parasitology 2010; 48(3):263.
 5. Sachar S, Goyal S, Sangwan S. Uncommon locations and presentations of hydatid cyst. Annals of medical and health sciences research 2014; 4(3):447-52.
 6. Srinivas MR, Deepashri B, Lakshmeesha MT. Imaging spectrum of hydatid disease: usual and unusual locations. Polish journal of radiology 2016; 81:190.
 7. Mehta P, Prakash M, Khandelwal N. Radiological manifestations of hydatid disease and its complications. Tropical parasitology 2016; 6(2):103.
 8. Tandon AS, Saxena D. Fat within hepatic hydatid cysts: a report of three cases. Hong Kong J Radiol 2014; 17(3):198-202.