گزارش یک مورد حاملگی لوله ای مولار

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی خارج رحمی، رویدادی است که در 1 درصد حاملگی ها اتفاق می افتد و میزان شیوع حاملگی مولار نیز حدود 1 تا 2 مورد در هر 1000 حاملگی می باشد. همزمانی این دو اتفاق، پدیده ای بسیار نادر است. در این گزارش، 1 مورد حاملگی نابجای مولار در لوله فالوپ معرفی می شود.
گزارش مورد: بیمار خانمی 32 ساله، نولی پار و با سابقه 5 سال نازایی اولیه، از 4 سال قبل با تشخیص تخمدان پلی کیستیک تحت درمان نازایی قرار گرفته بود. وی از چند ماه قبل از مراجعه، هیچ دارویی دریافت نکرده بود. پس از 15 روز تأخیر در سیکل قاعدگی با آزمایش 1400=BHCG به درمانگاه مراجعه کرد و از درد هیپوگاستر مختصر و لکه بینی شکایت داشت. سونوگرافی انجام شده، رحم و ضمائم را طبیعی گزارش کرد. بیمار با احتمال حاملگی نابجا، تحت نظر قرار گرفت و 10 روز بعد با تأیید تشخیص حاملگی نابجا، تحت عمل لاپاراتومی و سالپنژکتومی قرار گرفت. نتیجه آسیب شناسی، مول پارشیل (مول نسبی) در لوله رحم بود. میزان BHCG در این بیمار پس از 35 روز به حد طبیعی رسید و طی 1 سال پس از عمل، در حد طبیعی باقی ماند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Hydatidiform Mole in Fallopian Tube

نویسندگان [English]

  • Mahbubeh Zanguyi 1
  • Maliheh Zanguyi 2
  • Maryam Tolyat 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
3 Lecturer, Department of Operating Room, School of Paramedical, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Ectopic pregnancy is a phenomenon that occurs in 1% of total pregnancies and molar pregnancies are also reported in 1-2 out of 1000 pregnancies. It is too rare that these two events happen simultaneously. In this case report, we introduce a case of molar ectopic pregnancy in fallopian tube.
Case report: The patient was a 32 years old nulliparous woman who had primary infertility for five years. She has been under infertility treatment with the diagnosis of polycystic ovarian syndrome. She has not received any medication in few months ago. After a retard of 15 days in her menstrual cycle, she referred to the clinic with a test of βHCG=1400 and complained of hypogastric pain and spotting. Ultra sonography of the uterus and the appendices was normal. The patient had been under supervision with the possibility of ectopic pregnancy and 10 days later, she underwent laparotomy and salpingectomy. The result of pathology was partial mole in tube. βHCG has reached normal after 35 days and has remained normal during one year follow up.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydatidiform mole
  • Pregnancy/Ectopic
  • Pregnancy/Tubal
  • Trophoblastic Tumor/Placental Site