مهم‌ترین عوامل بستری مادران باردار آسیایی در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 متخصص گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 فلوشیپ مراقبت‌های ویژه، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 متخصص گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: مرگ‌و‌میر مادران در حین زایمان، یک شاخص مهم شناخته شده برای کیفیت خدمات زایمان است که نشان‌دهنده میزان توسعه یافتگی یک کشور می‌باشد و با سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور در ارتباط است. پذیرش به بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) ممکن است یک نشانگر عینی از بیماری­های شدید مادر باشد. با توجه به اهمیت کاهش مرگ‌و‌میر مادران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت و اهمیت بررسی دلایل بروز آن، مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف بررسی علل نیاز مادران باردار به ورود به بخش مراقبت‌های ویژه صورت گرفت.
روش‌کار: در این مطالعه جهت یافتن مقالات مرتبط، پایگاه‌های اطلاعاتی Google Scholar، PubMed، Magiran، Science Direct و SID جستجو شدند. جستجو به‌طور اولیه در ژانویه 2018 انجام شد و در فوریه 2018 به‌روز شد. کلید‌واژه‌های جستجو شده شامل: ICU و Intensive Care Unit در ترکیب باPregnancy ، Pregnant Women و Obstetric Patients بود که مطالعات چاپ شده از آغاز تا سال 2018 را مورد جستجو قرار دادند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست آمده، خونریزی و پره‌اکلامپسی، شایع‌ترین علل بستری زنان باردار در بخش مراقبت­های ویژه بودند. شایع‌ترین علت مراجعه زنان باردار به ICU، خونریزی بود که فراوانی آن در کشورهای آسیایی بین 62-7% بود. دومین علت مراجعه زنان باردار به ICU، پره‌اکلامپسی و اکلامپسی بود که فراوانی آن بین 25-2% گزارش شد. دیگر عوامل شایع در انتقال زنان باردار به ICU شامل: سپسیس، سندرم HELLP، کاردیومیوپاتی پری‌پارتوم، سندرم آمبولی فلج مغزی و کبد چرب حاد حاملگی بود.
نتیجه‌گیری: خونریزی و پره‌اکلامپسی، سپسیس، سندرم HELLP، کاردیومیوپاتی پری‌پارتوم، سندرم آمبولی فلج مغزی و کبد چرب حاد حاملگی، شایع‌ترین علل بستری زنان باردار در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Most Common reasons for ICU admissions during pregnancy in Asian mothers

نویسندگان [English]

 • Iman Hashemi Petroudi 1
 • Sepideh Fanaei 1
 • Babak Dabbaghi 1
 • Farzaneh Fazeli 2
 • Sonia Nourkhomami 3
 • Alireza Sedaghat 4
1 Anesthesiologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran.
2 Fellowship of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran.
3 Gynecologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Maternal mortality during childbirth is a well-known indicator of the quality of maternity services that reflects the level of development of a country. Moreover, it is associated with various social, economic and cultural levels of a country. Admissions to the Intensive Care Unit (ICU) may be considered an objective indicator of severe maternal diseases. One of the most important health indicators is to reduce maternal mortality and the significance of examining the reasons for its occurrence. Therefore, this systematic review aimed to investigate the reasons why pregnant women are admitted to the ICUs.
Methods: The search process was conducted through the Google Scholar, PubMed, Magiran, Science Direct and SID databases. The search was originally conducted in January 2018 and updated in February 2018. The keywords searched were ICU and Intensive Care Unit, which in combination with Pregnancy, Pregnant Women and Obstetric Patients searched the published studies from the beginning until 2018.
Results: According to the findings, hemorrhage and preeclampsia are the most common causes of hospitalization of pregnant women in the ICUs. Based on the findings of this study, hemorrhage with an incidence rate of 7 to 62% was the most common admission causes of pregnant women to the ICUs in Asian countries. The second reason for pregnant women referral to the ICUs was preeclampsia and eclampsia (2 to 25%). Other common causes for the ICU admissions during pregnancy included sepsis, HELLP syndrome, peripartum cardiomyopathy, cerebral palsy syndrome, and acute fatty liver of pregnancy.
Conclusion: Bleeding and preeclampsia, sepsis, HELLP syndrome, peripartum cardiomyopathy, embolism of cerebral palsy and acute fatty liver of pregnancy are the most common causes of hospitalized pregnant women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • HELLP Syndrome
 • Hemorrhage
 • Intensive Care Unit
 • Preeclampsia
 • Sepsis
 1. McCourt C. Make every mother and child count: report on maternal and child health in Canada. Ottawa, Canada: Public Health Agency of Canada; 2005.
 2. Say L, Pattinson RC, Gülmezoglu AM. WHO systematic review of maternal morbidity and mortality: the prevalence of severe acute maternal morbidity (near miss). Reprod Health 2004; 1(1):3.
 3. Geller SE, Cox SM, Callaghan WM, Berg CJ. Morbidity and mortality in pregnancy: laying the groundwork for safe motherhood. Womens Health Issues 2006; 16(4):176-88.
 4. Gilbert TT, Smulian JC, Martin AA, Ananth CV, Scorza W, Scardella AT. Obstetric admissions to the intensive care unit: outcomes and severity of illness. Obstet Gynecol 2003; 102(5):897-903.
 5. Zhang WH, Alexander S, Bouvier‐Colle MH, Macfarlane A. Incidence of severe pre‐eclampsia, postpartum haemorrhage and sepsis as a surrogate marker for severe maternal morbidity in a European population‐based study: the MOMS‐B survey. BJOG 2005; 112(1):89-96.
 6. Germain S, Wyncoll D, Nelson-Piercy C. Management of the critically ill obstetric patient. Curr Obstet Gynaecol 2006; 16(3):125-33.
 7. Okafor UV, Efetie ER. Critical care obstetrics in a developing country. J Turkish German Gynecol Assoc 2008; 9(1):9-13.
 8. Bibi S, Memon A, Sheikh J, Qureshi A. Severe acute maternal morbidity and intensive care in a public sector university hospital of Pakistan. J Ayub Med Coll Abbottabad 2008; 20(1):109-12.
 9. Scarlett M, Isaacs MA, Fredrick‐Johnston S, Kulkarni S, McCaw‐Binns A, Fletcher H. Maternal mortality in patients admitted to an intensive care unit in Jamaica. Int J Gynecol Obstet 2009; 105(2):169-70.
 10. Richa F, Karim N, Yazbeck P. Obstetric admissions to the intensive care unit: an eight-year review. J Med Liban 2008; 56(4):215-9.
 11. Ng T, Lim E, Tweed W, Arulkumaran S. Obstetric admissions to the intensive care unit--a retrospective review. Ann Acad Med Singapore 1992; 21(6):804-6.
 12. Tang LC, Kwok AC, Wong AY, Lee YY, Sun KO, So AP. Critical care in obstetrical patients: an eight-year review. Chin Med J 1997; 110(12):936-41.
 13. Tripathi R, Rathore A, Saran S. Intensive care for critically ill obstetric patients. Int J Gynecol Obstet 2000; 68(3):257-8.
 14. Al-Jabari AS, Al-Meshari AA, Takrouri MS, Seraj MA. Gynecology and obstetrical conditions requiring intensive care admission. Saudi Med J 2001; 22(11):980-3.
 15. Quah TC, Chiu JW, Tan KH, Yeo SW, Tan HM. Obstetric admissions to the intensive therapy unit of a tertiary care institution. Ann Acad Med Singapore 2001; 30(3):250-3.
 16. Cheng C, Raman S. Intensive care use by critically ill obstetric patients: a five-year review. Int J Obstet Anesth 2003; 12(2):89-92.
 17. Demirkiran O, Dikmen Y, Utku T, Urkmez S. Critically ill obstetric patients in the intensive care unit. Int J Obstet Anesth 2003; 12(4):266-70.
 18. Anwari JS, Butt AA, Al-Dar MA. Obstetric admissions to the intensive care unit. Saudi Med J 2004; 25(10):1394-9.
 19. Karnad DR, Lapsia V, Krishnan A, Salvi VS. Prognostic factors in obstetric patients admitted to an Indian intensive care unit. Crit Care Med 2004; 32(6):1294-9.
 20. Mirghani H, Hamed M, Ezimokhai M, Weerasinghe D. Pregnancy-related admissions to the intensive care unit. Int J Obstet Anesth 2004; 13(2):82-5.
 21. Rajab K, Skerman J. Obstetric conditions requiring intensive care admission: a 5 year survey. Middle East J Emerg Med 2005; 5:1.
 22. Al-Suleiman SA, Qutub HO, Rahman J, Rahman MS. Obstetric admissions to the intensive care unit: a 12-year review. Arch Gynecol Obstet 2006; 274(1):4-8.
 23. Tempe A, Wadhwa L, Gupta S, Bansal S, Satyanarayana L. Prediction of mortality and morbidity by simplified acute physiology score II in obstetric intensive care unit admissions. Indian J Med Sci 2007; 61(4):179-85.
 24. Leung NY, Lau AC, Chan KK, Yan WW. Clinical characteristics and outcomes of obstetric patients admitted to the Intensive Care Unit: a 10-year retrospective review. Hong Kong Med J 2010; 16(1):18-25.
 25. Gupta S, Naithani U, Doshi V, Bhargava V, Vijay BS. Obstetric critical care: a prospective analysis of clinical characteristics, predictability, and fetomaternal outcome in a new dedicated obstetric intensive care unit. Indian J Anaesth 2011; 55(2):146-53.
 26. Thaithae S, Thato R. Obstetric and perinatal outcomes of teenage pregnancies in Thailand. J Pediatr Adolesc Gynecol 2011; 24(6):342-6.
 27. Ashraf N, Mishra SK, Kundra P, Veena P, Soundaraghavan S, Habeebullah S. Obstetric patients requiring intensive care: a one year retrospective study in a tertiary care institute in India. Anesthesiol Res Pract 2014; 2014:789450.
 28. Chawla S, Nakra M, Mohan S, Nambiar B, Agarwal R, Marwaha A. Why do obstetric patients go to the ICU? A 3-year-study. Med J Armed Forces India 2013; 69(2):134-7.
 29. Wang YQ, Ge QG, Wang J, Niu JH, Huang C, Zhao YY. The WHO near miss criteria are appropriate for admission of critically ill pregnant women to intensive care units in China. Chin Med J 2013; 126(5):895-8.
 30. Bajwa SK, Bajwa SJS, Kaur J, Singh K, Kaur J. Is intensive care the only answer for high risk pregnancies in developing nations? J Emerg Trauma Shock 2010; 3(4):331-6.
 31. Almerie Y, Almerie MQ, Matar HE, Shahrour Y, Al Chamat AA, Abdulsalam A. Obstetric near-miss and maternal mortality in maternity university hospital, Damascus, Syria: a retrospective study. BMC Pregnancy Childbirth 2010; 10(1):65.
 32. Farzi F, Mirmansouri A, Atrkar Roshan Z, Naderi Nabi B, Biazar G, Yazdipaz S. Evaluation of admission indications, clinical characteristics and outcomes of obstetric patients admitted to the intensive care unit of a teaching hospital center: a five-year retrospective review. Anesth Pain Med 2017; 7(3):e13636.
 33. Togal T, Yucel N, Gedik E, Gulhas N, Toprak HI, Ersoy MO. Obstetric admissions to the intensive care unit in a tertiary referral hospital. J Crit Care 2010; 25(4):628-33.
 34. Ramachandra Bhat PB, Navada MH, Rao SV, Nagarathna G. Evaluation of obstetric admissions to intensive care unit of a tertiary referral center in coastal India. Indian J Crit Care Med 2013; 17(1):34-7.
 35. Yuqi L, Tan G, Chengming S, Xuri S. The ICU is becoming a main battlefield for severe maternal rescue in China: An 8-year single-center clinical experience. Crit Care Med 2017; 45(11):e1106-10.
 36. Zhao Z, Han S, Yao G, Li S, Li W, Zhao Y, et al. Pregnancy-related ICU admissions from 2008 to 2016 in China: a first multicenter report. Crit Care Med 2018; 46(10):e1002-9.
 37. Baloch R, Jakhrani NK, Zeb E, Hafeez S, Abassi M, Naz Abbasi F. Pattern and outcome of obstetric admissions to the surgical intensive care unit–a ten years study. J Surg Pak 2010; 15(4):171-6.
 38. Harde M, Dave S, Wagh S, Gujjar P, Bhadade R, Bapat A. Prospective evaluation of maternal morbidity and mortality in post-cesarean section patients admitted to postanesthesia intensive care unit. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2014; 30(4):508-13.
 39. Lin Y, Zhu X, Liu F, Zhao Y, Du J, Yao G, et al. Analysis of risk factors of prolonged intensive care unit stay of critically ill obstetric patients: a 5-year retrospective review in 3 hospitals in Beijing. Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue 2011; 23(8):449-53.
 40. Özçelik M, Turhan S, Bermede O, Yılmaz AA, Ünal N, Bayar MK. Outcomes of antepartum and postpartum obstetric admissions to the intensive care unit of a tertiary university hospital: an 8-year review. Turk J Anaesthesiol Reanim 2017; 45(5):303-9.
 41. Rajiv KR, Menon RN, Sukumaran S, Cherian A, Thomas SV, Nair M, et al. Status epilepticus related to pregnancy: devising a protocol for use in the intensive care unit. Neurol India 2018; 66(6):1629-33.
 42. Mostafazadeh F, Asadzadeh F, Mashoufi M, Tresli S, Ahangar Davoodi S. Causes of admission of pregnant women in the ICU of the Alawi Medical College in Ardabil. J Health Care 2010; 12(1):29-36. (Persian).
 43. Asham A. Frequency and causes of mortality and morbidity in mothers admitted to ICU. Tabriz: Tabriz University of Medical Science; 2013
 44. Neligan PJ, Laffey JG. Clinical review: special populations--critical illness and pregnancy. Crit Care 2011; 15(4):227.
 45. Zhang WH, Deneux-Tharaux C, Brocklehurst P, Juszczak E, Joslin M, Alexander S. Effect of a collector bag for measurement of postpartum blood loss after vaginal delivery: cluster randomised trial in 13 European countries. BMJ 2010; 340:c293.
 46. Abbaspoor Z, Vaziri L. The effectiveness of a collector bag for measurement of post-partum hemorrhage. Afr J Reprod Health 2017; 21(1):99-103.
 47. Mander R, Smith GD. Saving Mothers' Lives (formerly Why Mothers die): reviewing maternal deaths to make motherhood safer 2003-2005. Midwifery 2008; 24(1):8-12.
 48. Bodelon C, Bernabe-Ortiz A, Schiff MA, Reed SD. Factors associated with peripartum hysterectomy. Obstet Gynecol 2009; 114(1):115-23.
 49. Wissa I, Ebeid E, El-Shawarby S, Chandakas S, Kamal T, Hill N. The role of recombinant activated Factor VII in major obstetric haemorrhage: the Farnborough experience. J Obstet Gynaecol 2009; 29(1):21-4.
 50. Nohira T, Osakabe Y, Suda S, Takahashi C, Tanaka A, Ikeda K, et al. Successful management by recombinant activated factor VII in a case of disseminated intravascular coagulopathy caused by obstetric hemorrhage. J Obstet Gynaecol Res 2008; 34(4 Pt 2):623-30.
 51. Welsh A, McLintock C, Gatt S, Somerset D, Popham P, Ogle R. Guidelines for the use of recombinant activated factor VII in massive obstetric haemorrhage. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2008; 48(1):12-6.
 52. Hay JE. Liver disease in pregnancy. Hepatology 2008; 47(3):1067-76.
 53. Clark SL, Hankins GD, Dudley DA, Dildy GA, Porter TF. Amniotic fluid embolism: analysis of the national registry. Am J Obstet Gynecol 1995; 172(4 Pt 1):1158-67.
 54. Fonseca JE, Mendez F, Catano C, Arias F. Dexamethasone treatment does not improve the outcome of women with HELLP syndrome: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Am J Obstet Gynecol 2005; 193(5):1591-8.
 55. Ibdah JA. Acute fatty liver of pregnancy: an update on pathogenesis and clinical implications. World J Gastroenterol 2006; 12(46):7397-404.
 56. Treem WR, Shoup ME, Hale DE, Bennett MJ, Rinaldo P, Millington DS, et al. Acute fatty liver of pregnancy, hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets syndrome, and long chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency. Am J Gastroenterol 1996; 91(11):2293-300.
 57. Cappell MS. Hepatic disorders severely affected by pregnancy: medical and obstetric management. Med Clin North Am 2008; 92(4):739-60.
 58. Hamid SS, Jafri SM, Khan H, Shah H, Abbas Z, Fields H. Fulminant hepatic failure in pregnant women: acute fatty liver or acute viral hepatitis? J Hepatol 1996; 25(1):20-7.
 59. Mabie WC, Barton JR, Sibai B. Septic shock in pregnancy. Obstet Gynecol 1997; 90(4 Pt 1):553-61.
 60. Kankuri E, Kurki T, Carlson P, Hiilesmaa V. Incidence, treatment and outcome of peripartum sepsis. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82(8):730-735.
 61. Cantwell R, Clutton-Brock T, Cooper G, et al. Saving Mothers' Lives: Reviewing maternal deaths to make motherhood safer: 2006-2008. The Eighth Report of the Confidential Enquiries into Maternal Deaths in the United Kingdom [published correction appears in BJOG 2015; 122(5):e1] [published correction appears in BJOG. 2015 Apr;122(5):e1]. BJOG 2011; 118 Suppl 1:1-203.
 62. Stroup J, Haraway D, Beal JM. Aprotinin in the management of coagulopathy associated with amniotic fluid embolus. Pharmacotherapy 2006; 26(5):689-93.
 63. Pearson GD, Veille JC, Rahimtoola S, et al. Peripartum cardiomyopathy: National Heart, Lung, and Blood Institute and Office of Rare Diseases (National Institutes of Health) workshop recommendations and review. JAMA 2000; 283(9):1183-1188.
 64. Hilfiker-Kleiner D, Sliwa K, Drexler H. Peripartum cardiomyopathy: recent insights in its pathophysiology. Trends Cardiovasc Med 2008; 18(5):173-179.
 65. Ro A, Frishman WH. Peripartum cardiomyopathy. Cardiol Rev 2006; 14(1):35-42.
 66. Smith IJ, Gillham MJ. Fulminant peripartum cardiomyopathy rescue with extracorporeal membranous oxygenation. Int J Obstet Anesth 2009; 18(2):186-188.