تومور نادر استرومال اسکلروزان تخمدان: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه انکولوژی زنان، بیمارستان ولی عصر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه انکولوژی زنان، بیمارستان ولی عصر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

4 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری، کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی زنان، مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیرطبیعی رحمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.

6 استادیار گروه پاتولوژی، انستیتو سرطان‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تومور استرومال اسکلروزان تخمدان، توموری نادر از گروه سکس کورد استرومال تومور می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های خاص بالینی، هیستولوژی و هورمونی، از گروه سکس کورد استرومال متمایز شده است. در این مطالعه یک مورد نادر از تومور استروما اسکلروزان تخمدان گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 37 ساله با سابقه یک‌بار حاملگی، یک‌بار زایمان طبیعی با شکایت آمنوره به‌مدت 3 ماه، به پزشک مراجعه و تحت ارزیابی قرار گرفت. در بررسی سونوگرافی، توده توپر در آدنکس راست همراه با مایع آزاد صفاقی و تومور مارکر نرمال مشاهده شد و با احتمال بدخیمی در بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری و تحت جراحی باز قرار گرفت. توده از نسج اطراف تخمدان آزاد و به پاتولوژی فروزن ارسال گردید که با توجه به گزارش مبنی بر احتمال توده استرومال اسکلروزان، تحت سالپنگواوفورکتومی راست قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: توده‌های توپر با مایع آزاد داخل صفاقی از موارد تشخیص افتراقی توده‌های بدخیم تخمدانی می‌باشند، ولی برخی توده‌های خوش‌خیم مانند تومور استروما اسکلروزان تخمدان می‌توانند ویژگی‌های سونوگرافیک توده‌های بدخیم را داشته باشند که بهتر است قبل از جراحی وسیع با ارسال نمونه به پاتولوژی فروزن و تأیید پاتولوژی خوش‌خیم مبنی بر تومور استرومال اسکلروزان تخمدان، جراحی محدودتر با حفظ تخمدان برای بیمار انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rare Ovary Sclerosis Stromal Tumor: Case Report

نویسندگان [English]

 • Setareh Akhavan 1
 • Mitra Modares Gilani 2
 • Sedigheh Ghasemian Dizajmehr 3
 • Farzaneh Rashidi Fakari 4
 • Elham Saffarieh 5
 • Masoomeh Safaei 6
1 Associated Professor, Department of Gynecology Oncology, Vali-Asr Hospital, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Gynecology Oncology, Vali-Asr Hospital, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
4 Ph.D candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Gynecology Oncology, Abnormal Uterine Bleeding Research Center, Faculty of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Pathology, Cancer Institute, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sclerosing stromal tumor (SST) is a rare tumor of sex cord stromal tumor. Regarding to specific clinical, historical and hormonal feature, it has been differentiated from sex cord stromal tumor. In this study, a rare case of ovary sclerosing stromal tumor is reported.
Case presentation: A 37-years-old woman with history of one pregnancy, one normal delivery and 3 months amenorrhea referred to physician and was evaluated. Sonography showed a solid cystic mass in right adnexa, intraperitoneal free fluid and normal tumor marker, and was admitted in Emam khomeini hospital, Tehran university of medical sciences with possible diagnosis of malignancy and underwent open surgery. The mass was released from the tissue around the ovary and was sent to frozen section pathology. She underwent right salpingo oophorectomy according to the possibility of stromal sclerosing tumor.
Conclusion: Solid masses with intraperitoneal free fluid are considered as the cases of differential diagnosis of ovary malignant tumor, but some benign tumors such as SST could present with malignant feature in sonographic pattern, it is suggested to do limited surgery with preserving ovary before excessive surgery and sending the sample to frozen section and pathology confirming of benign tumor based on ovary sclerosing stromal tumor.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ascites
 • Malignant
 • Ovarian tumor
 • Ovary
 1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins basic pathology. e-book: Elsevier Health Sciences; 2017.
 2. Khanna M, Khanna A, Manjari M. Sclerosing stromal tumor of ovary: a case report. Case reports in pathology 2012; 2012.
 3. Joty FS, Dewan F, Lima FK, Biswas B, Nondi ER. Sclerosing Stromal Tumour of Ovary- A Case Report. Bangladesh Journal of Obstetrics & Gynaecology 2015; 30(1):56-8.
 4. Akbulut M, Colakoglu N, Soysal ME, Duzcan SE. Sclerosing stromal tumor of the ovary: report of a case and review of the literature. Aegean Pathol J 2004; 1:84-89.
 5. Fotedar V, Gupta MK, Seam RK, Tiwari A. Sclerosing stromal tumour of the ovary. Southern African Journal of Gynaecological Oncology 2012; 4(2):66-68.
 6. Bairwa S, Satarkar RN, Kalhan S, Garg S, Sangwaiya A, Singh P. Sclerosing Stromal Tumor: A Rare Ovarian Neoplasm. Iran J Pathol 2017; 12(4):402-405.
 7. Vasudevan G, Bishnu A. Cystic Sclerosing Stromal Tumor of the Ovary: A Case Report and Review of Literature. J Interdiscip Histopathol 2015; 3(4):142-145.
 8. DiSaia P, Creasman W, Mannel R, McMeekin D, Mutch D. Clinical Gynecologic Oncology, 9 nd ed. Elsevier Health Sciences; 2017.
 9. Kawauchi S, Tsuji T, Kaku T, Kamura T, Nakano H, Tsuneyoshi M. Sclerosing stromal tumor of the ovary: a clinicopathologic, immunohistochemical, ultrastructural, and cytogenetic analysis with special reference to its vasculature. Am J Surg Pathol 1998; 22(1):83-92.