کلیدواژه‌ها = تراتوژن
بررسی اثرات تراتوژنیک نانو‌دی‌اکسید تیتانیوم (Tio2) خوراکی بر مورفولوژی و ساختار سیستم اسکلتی جنینهای موش NMRI در هفتههای مختلف حاملگی

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 54-63

10.22038/ijogi.2018.10228

محمد حسن عبدی اردستانی؛ مرتضی انوری؛ عباس شاهدی؛ مریم یادگاری؛ آرزو خرادمهر؛ صدیقه رستاقی


بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ حنا بر جنین های موشBalb/c

دوره 15، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2012.5681

لعبت جعفرزاده؛ رویا انصاری سامانی؛ نجمه شاهین فرد؛ ندا صیفی؛ بتول پورقیصری؛ مهرنوش صدیقی؛ سلیمان خیری؛ سمیرا اصغرزاده؛ محمود رفیعیان کوپائی