نویسنده = لعبت جعفرزاده
تأثیر شمارش حرکات جنین بر سلامت روان مادر در سه ماهه سوم بارداری: یک مطالعه تصادفی کنترل شده

دوره 18، شماره 139، فروردین 1394، صفحه 8-14

10.22038/ijogi.2015.4230

معصومه دل آرام؛ فرزانه سلطانی پور؛ لعبت جعفرزاده


بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی برگ حنا بر جنین های موشBalb/c

دوره 15، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 16-22

10.22038/ijogi.2012.5681

لعبت جعفرزاده؛ رویا انصاری سامانی؛ نجمه شاهین فرد؛ ندا صیفی؛ بتول پورقیصری؛ مهرنوش صدیقی؛ سلیمان خیری؛ سمیرا اصغرزاده؛ محمود رفیعیان کوپائی