تعداد مقالات: 1498
151. عوامل خطرزا در سندروم تخمدان پلی کیستیک

دوره 15، شماره 6، خرداد 1391، صفحه 1-9

فریده ظفری زنگنه؛ محمد مهدی نقی زاده؛ نسرین عابدی نیا؛ فدیه حق الهی


152. تأثیر ناشتایی بر نتایج تست 05 گرمی غربالگری دیابت بارداری

دوره 15، شماره 5، خرداد 1391، صفحه 1-6

لیلی حفیظی؛ صدیقه آیتی؛ نیره قمیان؛ محبوبه شیرازی؛ ابراهیم دستگردی


153. تجربۀ اولین رابطۀ جنس ی در زنان متأهل شهر سبزوار- یک مطالعۀ پدیدارشناسی

دوره 15، شماره 4، خرداد 1391، صفحه 1-11

ز نب جلمبادانی؛ علی وفائی نجار


155. مقایسه انجماد بافت تخمدان گاو به دو روش انجماد سریع و آرام

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 1-6

معصومه رضایی؛ فردین فتحی؛ فریبا سیدالشهدایی؛ رامش راه حق


156. بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین و گرلین با میزان مقاومت به انسولین و شاخص های تن سنجی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-7

بهرام پورقاسم گرگری؛ شیوا هوجقانی؛ سلطانعلی محبوب؛ لعیا فرزدی؛ عبدالرسول صفائیان؛ مهدیه حامد بهزاد


157. بررسی ارتباط بین دیسمنوره اولیه و ابتلا به پره ترم لیبر

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 1-8

فریده اخلاقی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فرنوش محمودی


158. ارزیابی الگوی دریافت مواد مغذی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با زنان سالم

دوره 14، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1-8

بهرام پورقاسم گرگری؛ شیوا هوجقانی؛ سلطانعلی محبوب؛ لعیا فرزدی؛ عبدالرسول صفائیان


161. مقایسه اثر پروژسترون عضلانی روغنی با شیاف پروژسترون در حمایت از فاز لوتئال در سیکل های تلقیح داخل رحمی

دوره 13، شماره 6، بهمن 1389، صفحه 1-5

نیره خادم؛ نزهت موسوی فر؛ فرناز بنکدار؛ نفیسه برادران رفیعی


162. درمان واژینوز باکتریال در بارداری و تاثیر آن بر نتایج بارداری

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 1-7

زهره توانا؛ ژاله ذوالقدری؛ محمد جواد حدائق؛ طاهره پوردست


164. مقایسه اثر تجویز سولفات منیزیم و نیفدیپین در پیشگیری از زایمان زودرس

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 1-8

ماندانا رشیدی میبدی؛ راهب قربانی؛ صنم مرادان؛ پری ناز توان


165. اثرات عصاره آبی الکلی سیاه دانه بر بارداری در موش صحرایی

دوره 18، شماره 166.165، مهر 1394، صفحه 1-24

احمد قربانی؛ رضا سالاری نیا؛ داوود مهدیان؛ حسن رخشنده


166. بررسی مقایسه ای میزان هموسیستئین سرم در بیماران با سقط راجعه و زنان بارور طبیعی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1389، صفحه 1-6

ربابه طاهری پناه؛ مریم السادات حسینی؛ محمد کاظمی؛ الناز زمانی


167. بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانهی رحم در میان متخصصین زنان و مامایی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-6

قدسیه علوی؛ جواد حسینی نژاد؛ آسیه سادات فتاحی معصوم؛ محمدتقی شاکری


170. وجود عفونت ویروس پاپیلومای انسانی دربافتهای سرطانی پستان وارتباط آن با شاخص های بالینی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-4

قدسیه سیدی علوی؛ نوریه شریفی؛ علی صادقیان؛ حسن جباری؛ مریم بحرینی؛ حسن باقری


171. بررسی موارد هیستروسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم (1375 -85)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-6

منصوره وحدت؛ مریم آقایی؛ امین ستاره دان


172. بررسی بهبود پارامترهای اسپرم انسان بعد از آماده سازی به روش Swim up

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 1-7

زهرا بصیرت؛ سید غلامعلی جورسرایی


173. تاثیر جدا کردن پرده های جنینی در جلو گیری از حاملگی طول کشیده در افراد نخست زا

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-6

لیلی سخاوت؛ رباب داور؛ فاطمه زارع طرزجان