کلیدواژه‌ها = سزارین
تعداد مقالات: 70
51. گزارش یک مورد سزارین حوالی مرگ مادر

دوره 15، شماره 37، بهمن 1391، صفحه 1-5

زهره یوسفی؛ مونا جعفریان


52. بررسی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 1-6

حسن بسکابادی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ معصومه گودرزی


53. مقایسه عملکرد جنسی زنان، پس از زایمان طبیعی و سزارین در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد

دوره 15، شماره 30، آذر 1391، صفحه 8-14

نسرین باغداری؛ زهرا خسروی عنبران؛ سیدرضا مظلوم؛ ناهید گلمکانی


54. بررسی تأثیر مصرف خاکشیر در اواخر بارداری بر میزان سزارین و آپگار نوزاد

دوره 15، شماره 27، آذر 1391، صفحه 8-13

ندا محمدی نیا؛ محمد علی رضائی؛ مرضیه لری پور؛ نسترن حیدری خیاط


56. بررسی مقایسه ای اثر بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم و پروپوفول بر آپگار نوزاد و میزان شلی رحم در عمل جراحی سزارین

دوره 15، شماره 26، آبان 1391، صفحه 1-7

مرضیه لطفعلی زاده؛ محمد علیپور؛ ملیحه غلامی؛ محمد تقی شاکری


58. بررسی برخی عوامل پیشگویی کننده انجام سزارین انتخابی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اصفهان در سال 1388

دوره 15، شماره 11، مرداد 1391، صفحه 1-6

آذر پیردهقان؛ زیبا فرج زادگان؛ محمدرضا مراثی؛ فردوس محرابیان


59. مقایسه الگوی شیردهی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 46-53

شهناز کریمی؛ مجید نجفی کلیانی؛ محمدمهدی نقی زاده؛ فرهود نکویی؛ مژگان کمالی


61. بررسی باورها، قصد رفتاری و عوامل پیشگویی‌کننده سزارین از دیدگاه زنان باردار شهر همدان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 37-44

بابک معینی؛ حمید اله‌وردی‌پور؛ حسین محجوب؛ سعید بشیریان


62. ارزیابی شیوع درد شانه پس از جراحی سزارین با بیهوشی عمومی- مقاله کوتاه

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 8-12

ناهید زیرک؛ قاسم سلطانی؛ شادی پاکروان؛ مارتا طاهرزاده؛ زهرا مشایخی


63. بررسی ارتباط نوع زایمان با کیفیت زندگی پس از زایمان

دوره 13، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 47-53

زهرا عابدیان؛ مریم نیکپور؛ نغمه مخبر؛ سعید ابراهیم زاده؛ صغری خانی


64. فاکتورهای موثر بر روش ختم بارداری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 17-24

ابوالفضل محمد بیگی؛ نرگس محمد صالحی


65. بررسی تاثیرافشره زیره بر شدت درد ناشی از نفخ پس از سزارین

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 23-29

نسرین فاضل؛ حبیب ا... اسماعیلی


67. بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست در کنترل درد پس از عمل سزارین

دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 47-54

فریبا مظهری؛ حکیمه حسین رضایی؛ سکینه محمد علیزاده


68. بررسی عوامل خطر و پیامد حاملگی های دوقلویی با توجه به تفاوت وزن تولد میان دو نوزاد

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 15-22

ماندانا منصور قناعی؛ کامبیز فرقان پرست؛ نادر اسماعیل پور


69. بررسی بالینی و سونوگرافیک آندومتریوز دیواره شکم و مطابقت با نتایج عمل جراحی

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 31-36

بهروز زندى؛ دنیا فرخ؛ نیلوفر زندى


70. مقایسة تأثیر دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی بر تغییرات هموگلوبین پس از سزارین

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 41-48

مهرانگیز زمانی؛ ماندانا منصور قناعی؛ پوران حاجیان؛ شهلا نصراللهی