نویسنده = سیده حورا موسوی واحد
تعداد مقالات: 2
1. گزارش دو مورد دسیدوال کست در عفونت رحمی پس از سزارین

دوره 20، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 110-115

کوثر دلدار؛ سیده حورا موسوی واحد؛ سمیرا یعقوبی


2. گانگرن فورنیه: یک تشخیص افتراقی و یک عارضه نادر از آبسه بارتولن

دوره 20، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 115-120

سیده حورا موسوی واحد؛ ملیحه عافیت؛ منصوره متقی؛ سید مصطفی پشنگ؛ عاطفه علامتیان