نویسنده = Mohammad Ali Sardar
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

زیبا رحیمیان مشهد؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ امیر رشیدلمیر؛ محمد علی سردار؛ سیروس نکویی؛ رامش گیتی


3. تأثیر تمرین با توپ ویژه در دوره بارداری بر طول فاز فعال مرحله اول زایمان در زنان نخست زا

دوره 18، شماره 174، آذر 1394، صفحه 12-21

کبری میرزاخانی؛ زهرا حجازی نیا؛ ناهید گلمکانی؛ معصومه میرتیموری؛ محمد علی سردار؛ محمد تقی شاکری


4. بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار

دوره 17، شماره 117، مهر 1393، صفحه 8-16

کبری میرزاخانی؛ زهرا حجازی نیا؛ ناهید گلمکانی؛ معصومه میرتیموری؛ محمد علی سردار؛ محمدتقی شاکری