نویسنده = زهره یوسفی
بررسی تأثیر افشره تخم شوید بر عملکرد رودهای بعد از سزارین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سوکور

دوره 24، شماره 4، تیر 1400، صفحه 81-89

10.22038/ijogi.2021.18438

زهره یوسفی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ دکتر شکوه سادات حامدی


بررسی اثر فرمهای فرموله شده جدید کورکومین بر مهار رشد تومور در سرطان پستان: مقاله مروری

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 84-75

10.22038/ijogi.2018.10715

میلاد هاشمزهی؛ امیر آوان؛ ملیحه حسن‌زاده؛ سودابه شهید ثالث؛ زهره یوسفی؛ سیما کدخدایان؛ مرجانه فرازستانیان؛ مونا جودی مشهد؛ مجید خزاعی؛ سید مهدی حسنیان


گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 98-102

10.22038/ijogi.2018.10717

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لیلا موسوی سرشت؛ نوشین باباپور؛ لعیا شیرین‌زاده؛ آزاده شوروی


بررسی تأثیر اوریکولوتراپی با سید واکاریا بر اضطراب زنان کاندید کولپوسکوپی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 70-79

10.22038/ijogi.2018.10584

ثمانه جویا؛ ناهید گلمکانی؛ سید رضا مظلوم؛ حمید عبدی؛ زهره یوسفی


خطای تشخیصی در کوریوکارسینوما بعد از زایمان: گزارش یک مورد

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 106-110

10.22038/ijogi.2018.10233

لیلا موسوی سرشت؛ زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لعیا شیرین‌زاده؛ نوشین باباپور؛ فرشته بزمی


گزارش یک مورد نکروز و پارگی رحم به دنبال آمبولیزاسیون شریان رحمی

دوره 20، شماره 7، مهر 1396، صفحه 71-75

10.22038/ijogi.2017.9510

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ نوشین باباپور؛ لیلا موسوی سرشت؛ لعیا شیرین‌زاده؛ اکرم بهروزنیا


گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک

دوره 19، شماره 26، مهر 1395، صفحه 18-21

10.22038/ijogi.2016.7798

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ فائزه حلیمی؛ نشاط محبان آزاد


بررسی فراوانی بدخیمی توده های آدنکس در حاملگی در بخش ژنیکولوژی انکولوژی بیمارستان قائم از سال 1393-1389

دوره 18، شماره 160، شهریور 1394، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2015.4822

زهره یوسفی؛ سیما کدخدایان؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ الهام حسینی؛ منصوره متقی؛ شادی مولوقی؛ عاطفه علامتیان


بررسی مقایسه ای اثربخشی و عوارض پروپولیس و شیمی درمانی و شیمی درمانی به تنهایی در درمان نئوادجوانت سرطان تخمدان

دوره 18، شماره 146، اردیبهشت 1394، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2015.4421

نفیسه ثقفی؛ زهره یوسفی؛ فاطمه همایی شاندیز؛ منور افضل آقائی؛ معصومه جاودان مهر


پاپ اسمیر ماه سوم پس از رادیوتراپی؛ فاکتور پیشگویی کننده پاسخ به درمان در سرطان سرویکس

دوره 17، شماره 126، آذر 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.3775

فاطمه همایی شاندیز؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی


سرطان سرویکس در بارداری: چالش های تشخیص و درمان

دوره 17، شماره 124، آذر 1393، صفحه 15-21

10.22038/ijogi.2014.3617

منیره طوسی؛ محمد محمدیان پناه؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی


بررسی عوامل مرتبط با دیسپلازی باقیمانده پس از درمان نئوپلازی های داخل اپی تلیالی سرویکس به روش مخروط برداری (مطالعه طولی)

دوره 17، شماره 119، آبان 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.3508

زهره یوسفی؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ منور افضل آقایی؛ نوریه شریفی؛ مونا جعفریان


گزارش یک مورد لنفوم غیر هوچکین اولیه تخمدان

دوره 17، شماره 112، شهریور 1393، صفحه 15-19

10.22038/ijogi.2014.3324

فاطمه همایی شاندیز؛ علی عمادی طرقبه؛ زهره یوسفی؛ نوریه شریفی؛ امیرحسین جعفریان؛ پروانه دهقان؛ پیام ایزدپناهی


بررسی مقایسه ای سطح سرمی HSP70 و CA125 در بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان و بیماران با توده خوش خیم تخمدانی

دوره 17، شماره 101، خرداد 1393، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2014.2913

زهره یوسفی؛ ملیحه حسن زاده مفرد؛ زهرا کاظمیان فر؛ حسین آیت اللهی؛ فاطمه توسلی؛ مهتاب بیراوندی؛ منور افضل آقایی


گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم

دوره 17، شماره 91، فروردین 1393، صفحه 21-25

10.22038/ijogi.2014.2614

زهره یوسفی؛ صدیقه قاسمیان؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ محمد بیدار فریمانی


گزارش یک مورد سزارین حوالی مرگ مادر

دوره 15، شماره 37، بهمن 1391، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2013.449

زهره یوسفی؛ مونا جعفریان


بررسی دلایل رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم

دوره 15، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2012.5690

زهره یوسفی؛ فاطمه همایی؛ مرضیه طالبیان؛ حبیب الله اسماعیلی


ارتباط نشانگر Ki67 با شدت راکتیویتی و محل سرطان داخل اپیتلیوم دهانه رحم

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 13-19

10.22038/ijogi.2010.5823

نوریه شریفی؛ زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ مریم بحرینی؛ مهری داورپناه


گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 53-60

10.22038/ijogi.2009.5881

زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ سید عباس طباطبائی