کلیدواژه‌ها = سندرم داون
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشات غربالگری پیش از تولد مادران باردار و مقایسه آن با کاریوتیپ جنین

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 22-28

مجتبی بکتاشیان؛ مریم صدقی؛ منصور صالحی؛ فاطمه سادات میرلوحی؛ الهه زارعان؛ عاطفه باقرصاد؛ صادق ولیان؛ رسول سراییان؛ مجید حسین زاده


2. تشخیص آنوپلوئیدی ها به وسیله آمنیوسنتز در موارد پرخطر تست غربالگری سه ماهه اول بارداری

دوره 17، شماره 119، آبان 1393، صفحه 18-26

رباب حسن زاده؛ سمیه نقی زاده؛ سحر آذری؛ مهدی ابراهیم پور میرزا رضایی