کلیدواژه‌ها = تست DNA ویروس پاپیلومای انسانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ویروس پاپیلومای انسانی ژنوتیپ 16 در نمونه های تین پرپ 11 استان ایران

دوره 16، شماره 72، آبان 1392، صفحه 22-28

مینا مبینی کشه؛ امیر کفاشی؛ غزال باقری؛ محمد کاظم شاه کرمی؛ مژگان محمدی؛ سید علیرضا ناجی