نویسنده = دکتر عطیه منصوری
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد نادر از سرکلاژ ترانس ابدومینال موفق

دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 97-102

دکتر عطیه منصوری؛ نجمه سمیعی؛ دکتر معصومه جاودان‌مهر؛ مصطفی صادقی


2. کیست درموئید رترورکتال (پره‌ساکرال)؛ گزارش مورد

دوره 22، شماره 4، تیر 1398، صفحه 97-102

دکتر عطیه منصوری؛ نسرین کمالی؛ دکتر معصومه جاودان‌مهر؛ مصطفی صادقی