نویسنده = مهدیه سادات موسوی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسی پس از عمل جراحی تغییر جنسیت با زنان عادی در شهر تهران در سال 1391

دوره 16، شماره 74، آبان 1392، صفحه 10-19

سیده فاطمه واثق رحیم پرور؛ مهدیه سادات موسوی؛ فیروزه رئیسی رئیسی؛ فریده خدابنده؛ ناصر بحرانی