کلیدواژه‌ها = شیردهی
تأثیر ویزیت خانگی زودهنگام پس از زایمان توسط ماما بر مشکلات شیردهی: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی

دوره 26، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 53-65

10.22038/ijogi.2023.22599

راضیه فلاح‌نژاد؛ دکتر مهناز زرشناس؛ نعیمه طیبی؛ دکتر مهراب صیادی؛ دکتر مرضیه اکبرزاده


سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک

دوره 23، شماره 8، آبان 1399، صفحه 18-29

10.22038/ijogi.2020.17287

دکتر سمیه ایزدجو؛ دکتر علی فیضی لائین؛ آیدا شریفی حداد؛ دکتر نگار مروت‌دار؛ دکتر دنیا فرخ تهرانی


بررسی ارتباط طول مدت شیردهی با سرطان آندومتر: یک مطالعه مورد شاهدی

دوره 23، شماره 8، آبان 1399، صفحه 58-65

10.22038/ijogi.2020.17295

زهره یگانه؛ زهره شیخان؛ دکتر پرستو حاجیان؛ دکتر ترانه استکی؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر ناهید خداکرمی


آیا حمایت مداوم مادر توسط مامای همراه در پیامدهای زایمانی تغییری ایجاد می‌کند؟

دوره 20، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 67-76

10.22038/ijogi.2017.10432

صاحبه دادشاهی؛ شهناز ترک زهرانی؛ پدیده جنتی عطایی؛ ملیحه نصیری


مقایسه اثر کرم خرفه و لانولین بر درد نوک پستان زنان شیرده: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 20، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 77-85

10.22038/ijogi.2017.10433

آذین نیازی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ حسن رخشنده؛ حبیب‌الله اسماعیلی


سنجش آگاهی مادران نوزادان بستری در NICU بیمارستان های آموزشی شهر مشهد در رابطه با شرایط نگهداری شیر مادر

دوره 18، شماره 152، تیر 1394، صفحه 16-21

10.22038/ijogi.2015.4671

آیلر خداشناس؛ بهاره ایمانی؛ بابک کریمی؛ مهدیه پور یزدان پناه


بررسی تأثیر مراقبت مادرانه آغوشی بر خودکارآمدی شیردهی مادران نخست زا 3 ماه پس از زایمان

دوره 17، شماره 120، آبان 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.3517

فاطمه زهرا کریمی؛ سپیده باقری؛ فاطمه تارا؛ طلعت خدیوزاده؛ سید مجتبی موسوی بزاز


بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) مشهد

دوره 16، شماره 90، اسفند 1392، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.2591

حسن بسکابادی؛ معصومه گودرزی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ فاطمه باقری


بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی در نوزادان ترم شیر مادرخوار دچار زردی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2013.1739

حسن بسکابادی؛ عباس عبدالهی؛ غلامعلی معموری؛ حبیب الله اسماعیلی


بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده

دوره 16، شماره 65، شهریور 1392، صفحه 18-24

10.22038/ijogi.2013.1878

فاطمه هنرور؛ میترا تدین؛ پوراندخت افشاری؛ فروغ نامجویان؛ محمد حسن حقیقی


تبیین تجارب جنسی زنان در دوره بارداری و شیردهی

دوره 16، شماره 60، مرداد 1392، صفحه 18-24

10.22038/ijogi.2013.1548

سامیه غنا؛ لیلا مهستی جویباری؛ اکرم ثناگو


مقایسه آموزش کارگاهی و ارائه بوکلت در مورد شیردهی بر آگاهی، باورهای بهداشتی و رفتار شیردهی پس از زایمان

دوره 15، شماره 32، دی 1391، صفحه 14-22

10.22038/ijogi.2012.155

نرجس بحری؛ سپیده باقری؛ مرضیه عرفانی؛ رقیه رحمانی؛ حمیدرضا تولیده ای


تجویز آنتی بیوتیک در حاملگی و شیردهی

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 49-61

10.22038/ijogi.2008.5911

جمشید آیت اللهی؛ نسرین قاسمی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ اعظم السادات هاشمی؛ مصطفی بهجتی