کلیدواژه‌ها = رفلکسولوژی
مقایسه تأثیر رفلکسولوژی پا و طب فشاری نقطه H7 دست بر اضطراب زنان تحت آمنیوسنتز

دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 17-27

10.22038/ijogi.2022.20419

دکتر مهیار محمدی‌فرد؛ مهلا سالارفرد؛ مرضیه سمیعیان


تعیین اثر رفلکسولوژی شبکه خورشیدی کف پا بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 54-64

10.22038/ijogi.2019.13744

فاطمه اسدالهی؛ دکتر راحله بابازاده؛ دکتر حمید عبدی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


بررسی تأثیر ماساژ به شیوه رفلکسولوژی بر تسکین درد زایمان

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 34-38

10.22038/ijogi.2012.6001

انسیه جنابی؛ مینا حاجیلو مهاجران؛ مژگان ترکنی


بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت لیبر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 27-32

10.22038/ijogi.2010.5870

فیروزه میرزایی؛ معصومه کاویانی؛ پیمان جعفری


تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان باردار

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 27-38

10.22038/ijogi.2007.5945

فاطمه غفاری؛ طیبه پور غزنین؛ عباس شمسعلی نیا