گزارش یک مورد نادر هیسترکتومی به دلیل پلاسنتا اکرتا در یک زن نخست زا در سن بالا

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: چسبندگی های غیر طبیعی جفت به عنوان یک عامل مهم تهدید کننده حیات در مامایی به شمار می روند. این مسئله مهم، یک مشکل در حال رشد در دهه های اخیر به دلیل سن بالای مادر و انجام بیشتر سزارین اتفاق می افتد. مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد نادر هیسترکتومی به دلیل پلاسنتا اکرتا در یک زن نخست زا سن بالا انجام شد.
معرفی مورد: بیمار یک خانم 36 ساله نخست زا با بارداری 26 هفته بود که به دلیل پارگی زودرس کیسه آب و خونریزی واژینال بستری شد. بیمار به دلیل کوریوآمنیونیت در سن بارداری 26 هفته و 4 روز جهت زایمان واژینال اینداکشن شد و بلافاصله پس از زایمان به دلیل خونریزی شدید غیر قابل کنترل تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفت و در نهایت به دلیل عدم کنترل خونریزی با اقدامات نگهدارنده طبی و جراحی، هیسترکتومی انجام شد که در نتیجه پاتولوژی نمونه هیسترکتومی جفت اکرتا گزارش شد.
نتیجه گیری: شیوع رو به افزایش چسبندگی غیر طبیعی جفت می تواند ناشی از افزایش سن مادر باشد. یکی از استراتژی های لازم برای جلوگیری از این عارضه تهدید کننده حیات، توصیه به ازدواج و بارداری در سنین پایین تر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hysterectomy due to placenta accreta in a primigravid woman with increased maternal age: a case report

نویسندگان [English]

 • Leila Pourali 1
 • Mansoureh Golmohammadi 2
 • Sedigheh Ayati 3
 • Somayeh Moeen Darbari 2
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Abnormally Invasive Placenta (AIP) is considered as a life-threatening problem in obstetrics. AIP is a growing problem in the recent decades due to the advanced maternal age and increased cesarean section. This study was performed with aim to introduce a rare case of hysterectomy due to placenta accreta in a primigravid woman with increased maternal age.
Case report: The patient was a primigravid 36 years old woman with 26 weeks gestational age who was admitted due to premature rupture of membrane (PROM) and vaginal bleeding. Induction of labor was performed for vaginal bleeding at 26w, 4d due to corioamniuitis. Immediately after delivery, laparotomy was performed because of massive uncontrolled hemorrhage. At last, hysterectomy was done because of failure in conservative medical and surgical management for control of bleeding. As a result of placental pathology hysterectomy, accreta reported.
Conclusion: The increasing prevalence of AIP may be the result of increasing rate of maternal age. One of the strategies to prevent this life-threatening complication is recommendation to marriage and pregnancy at younger age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hysterectomy
 • maternal age
 • Placenta Accreta
 1. Noguera SMF, Karchmer KS, Rabadn MCE, Snchez PA. Placenta accreta, a growing problem. Ginecol Obstet Mex 2013;81(2):99-104.
 2. Fitzpatrick KE, Sellers S, Spark P, Kurinczuk JJ, Brocklehurst P, Knight M. Incidence and Risk Factors for Placenta Accreta/Increta/Percreta in the UK: A National Case-Control Study. PLoS ONE 2012; 7(12): e52893.
 3. Miller DA, Chollet JA, Goodwin TM. Clinical risk factors for placenta previa-placenta accreta. American journal of obstetrics and gynecology 1997; 177(1):210–4.
 4. Gielchinsky Y, Rojansky N, Fasouliotis SJ, Ezra Y. Placenta accreta–summary of 10 years: a survey of 310 cases. Placenta 2002; 23(2): 210–4.
 5. Usta IM, Hobeika EM, Musa AA, Gabriel GE, Nassar AH. Placenta previa-accreta: risk factors and complications. Am J Obstet Gynecol 2005; 193(3 Pt 2): 1045–9.
 6. Esh-Broder E, Ariel I, Abas-Bashir N, Bdolah Y, Celnikier DH. Placenta accreta is associated with IVF pregnancies: a retrospective chart review. BJOG 2011;118(9): 1084–9.
 7. Warshak C, Eskander R, Hull A,  Mattrey RF, Benirschke K, Resnik R. Accuracy of ultrasonography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of placenta accreta. Obstet Gynecol 2006;108 (3 Pt 1):573-81.
 8. Khong TY, Healy DL, McCloud PI. Pregnancies complicated by abnormally adherent placenta and sex ratio at birth. BMJ 1991; 302(6777):625-6.
 9. James WH. Sex ratios of offspring and the causes of placental pathology. Hum Reprod 1995; 10(6):1403-6.
 10. Nageotte MP. Always be vigilant for placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 2014; 211(2):87-8.
 11. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Spong C, Dash J, Hoffman B, et al. Williams Obstetrics.24th ed. New york: McGraw-Hill Professional;2014. P.800-5.
 12. Baughman C, Cortevill J, Shad R. Placenta Accreta:Spectrum of US and Imaging Findings. Radiographics 2008;28(7):1905-16.
 13. Derman A, Nikac V, Haberman S, Zelenko N, Psha O, Flyer M. MRI of Placenta Accreta: A New Imaging Perspective. AJR Am J Roentgenol 2011;197(6): 1514-21.
 14. Zelop CM, Harlow BL, Frigoletto FD Jr,  Safon LE, Saltzman DH. Emergency peripartum hysterectomy. Am J Obstet Gynecol 1993; 168(5):1443-8.
 15. Glaze S, Ekwalanga P, Roberts G, Lange I, Birch C, Rosengarten A, et al. Peripartum hysterectomy: 1999 to 2006. Obstet Gynecol 2008; 111(3):732-8.
 16. Maher MA, Abdelaziz A, Bazeed MF. Diagnostic accuracy of ultrasound and MRI in the prenatal diagnosis of placenta accrete. Acta Obstet Gynecol Scand 2013 92(9):1017-22.
 17. Elhawary TM, Dabees NL, Youssef MA. Diagnostic value of ultrasonography and magnetic resonance imaging in pregnant women at risk for placenta accrete . J Matern Fetal Neonatal Med 2013; 26(14):1443-9.
 18. Miller DA, Chollet JA. Goodwin TM (1997) Clinical risk factors for placenta previa-placenta accreta. Am J Obstet Gynecol 177(1): 210–4.
 19.  Meng X  Xie L,  Song W. Comparing the Diagnostic Value of Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging for Placenta Accreta: A Systematic Review and Meta-analysis . Ultrasound Med Biol 2013 ;39(11):1958-65.
 20. Wright JD, Pri-Paz S, Herzog TJ, Shah M, Bonanno C, Lewin SN, et al. Predictors of Massive Blood Loss in Women With Placenta Accreta. Am J Obstet Gynecol 2011; 205(1):38.e1–3e6.
 21. Endres LK, Barnhart K. Spontaneous second trimester uterine rupture after classical cesarean. Obstet Gynecol 2000;96(5 Pt 2):806–8