موضوعات = نازایی
بررسی پارامترهای رشد در نوزادان متولد شده از روش لقاح خارج رحمی در مراکز درمان ناباروری معتضدی و جهاد دانشگاهی شهر کرمانشاه طی سال‌های 1401-1400

دوره 27، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 10-16

10.22038/ijogi.2024.74565.5835

دکتر نگین رضاوند؛ دکتر مستانه کامروامنش؛ دکتر زهرا جمال پور؛ مریم همتی؛ بیتا اصحابی؛ دکتر منصور رضایی


تأثیر ویتامین D بر پیامدهای فناوری‌های کمک باروری (ART): یک مطالعه مروری روایتی

دوره 26، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 50-65

10.22038/ijogi.2024.74427.5827

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ فاطمه مختاری؛ مریم حیدری سروستانی


اثر 8 هفته تمرین شنا و تزریق سلول بنیادی بر برخی عوامل مؤثر در مسیر آنژیوژنز موش‌های مدل نارسایی زودرس تخمدان

دوره 26، شماره 10، دی 1402، صفحه 43-57

10.22038/ijogi.2023.74197.5815

غنچه صالحی؛ دکتر پروین فرزانگی؛ دکتر عبدالرضا جعفری؛ دکتر فرزانه فرخی


تأثیر اختلال در سطوح هورمون محرک تیروئید (TSH) بر میزان لقاح زنان نابارور مبتلا به اندومتریوز

دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2023.75333.5875

دکتر صدیقه اسماعیل زاده؛ دکتر مهسا قربانی؛ دکتر پروانه میرابی؛ دکتر سید غلامعلی جورسرایی