موضوعات = بیهوشی
نوع بیهوشی و تاثیر بی دردی زایمان اپیدورال بر سطح گلوکز در سزارین و پیامدهای نوزادی: مروری سیستماتیک و متاآنالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22038/ijogi.2024.74605.5838

فاطمه افتخاریان؛ مجید وطن خواه؛ طیبه زارعی؛ پوریا ادیبی؛ کاوه هدایتی امامی؛ منصور دیلمی؛ رضا صحرایی؛ سمیه مهرپور


بررسی مقایسه ای اثر تزریق وریدی داروهای متوکلوپرامید و اندانسترون در پیش گیری از تهوع و استفراغ در عمل جراحی سزارین انتخابی تحت بی‌حسی نخاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.75221.5871

عباس معلمی؛ حسن موحدی؛ هاشم جری نشین؛ سعید کاشانی؛ پوریا ادیبی؛ صبا رحیمی فر؛ علی سلیمی اصل


بررسی میزان سردرد، لرز و تهوع-استفراغ در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت عمل جراحی سزارین با بی‌حسی نخاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22038/ijogi.2024.79428.6069

فاطمه افتخاریان؛ رضا صحرایی؛ فریده مقرب؛ محمد صادق صنیع جهرمی


تأثیر فازهای قاعدگی بر تغییرات همودینامیک بیماران در حین جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

دوره 27، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 17-26

10.22038/ijogi.2024.75937.5906

دکتر عباسعلی دهقانی؛ دکتر وحید فتاحی؛ دکتر وحیده رحمانی؛ دکتر علی شریفی


بررسی فیبرینوژن به‌عنوان فاکتور پیشگویی کننده شدت خونریزی‌های بعد از زایمان طبیعی و سزارین

دوره 26، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 23-33

10.22038/ijogi.2024.64052.5269

دکتر سارا خشخاشی مقدم؛ دکتر مصطفی قاسم پور؛ دکتر شهریار نوروزپور؛ دکتر مهرداد مکرم دری؛ دکتر نگار مروت دار؛ سحر شهبازی؛ زهره فیضی؛ دکتر ناصر نادری؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ دکتر ناهید زیرک