کلیدواژه‌ها = مفنامیک اسید
تعداد مقالات: 15
1. بررسی مقایسه‌ای تأثیر کپسول "زنجبیل- اسطوخودوس" با "مفنامیک اسید" بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 24، شماره 12، بهمن 1400، صفحه 56-66

شادی احمدی؛ شراره جانثاری؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر شمیم صحرانورد


2. تعیین اثر گل اروانه و مفنامیک اسید بر پس‌درد زایمان؛ کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 24، شماره 11، دی 1400، صفحه 70-78

رضوان خیری؛ پدیده جنتی عطایی؛ دکتر شمیم صحرانورد؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر نازیلا نجدی


3. بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 34-41

نسیم خادمی؛ دکتر پگاه مطوری‌پور؛ دکتر کتایون وکیلیان


4. مقایسه اثر بروملین و مفنامیک اسید بر میزان خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 61-70

بی‌بی مریم میرلاشاری؛ زهرا عابدیان؛ دکتر حسن رخشنده؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


6. مقایسه تأثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه

دوره 20، شماره 4، تیر 1396، صفحه 44-49

فاطمه مؤمن‌زاده؛ مریم اصل توقیری؛ محسن تقی‌زاده؛ مهناز مهلوجی؛ فاطمه رفیعی


7. مقایسه تأثیر کپسول بابونه و مفنامیک اسید بر خونریزی پس از زایمان در زنان با پس درد

دوره 19، شماره 14، تیر 1395، صفحه 1-8

زهرا عابدیان؛ ملیحه رضوانی فرد؛ جواد اصیلی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سلمه دادگر


8. بررسی تأثیر اسانس شوید و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی

دوره 19، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 8-16

فاطمه خیریت؛ میترا تدین نجف آبادی؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فروغ نامجویان


9. بررسی مقایسه ای تأثیر سیاه دانه با مفنامیک اسید بر خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه

دوره 18، شماره 185، اسفند 1394، صفحه 10-15

فرزانه جعفرنژاد؛ فاطمه مهنی زاده فلاحیه؛ حسن رخشنده؛ محمد تقی شاکری


10. مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر میزان خونریزی دوران قاعدگی

دوره 18، شماره 157، مرداد 1394، صفحه 11-17

زهرا کریمیان؛ زهره سادات؛ نصرت بهرامی؛ محبوبه کفایی


11. مقایسه تأثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد پس از اپی زیاتومی

دوره 17، شماره 96، اردیبهشت 1393، صفحه 6-11

معصومه دل آرام؛ نرجس دادخواه


12. مقایسه تأثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی زنان چندزا

دوره 16، شماره 79، دی 1392، صفحه 18-25

سمیه پورملکی؛ شهناز نجار؛ سیمین منتظری؛ محمدحسین حقیقی زاده


13. مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پسدرد در زنان چندزای زایمان کرده

دوره 16، شماره 75، آذر 1392، صفحه 1-11

مهین تفضلی؛ مریم خادم احمدآبادی؛ جواد اصیلی؛ حبیب ا... اسماعیلی


14. مقایسه اثر ضد دردی ریشه گیاه سنبل الطیب و مفنامیک اسید در تسکین دیسمنوره اولیه

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 42-47

انسیه جنابی؛ مریم اصل توقیری؛ پریسا هجرتی


15. مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83)

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 17-22

لیلی سخاوت؛ فاطمه زارع طزرجانی؛ محمد علی کریم زاده میبدی