کلیدواژه‌ها = مفنامیک اسید
بررسی تأثیر کپسول گیاه کیسه کشیش بر شدت دیسمنوره اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 26، شماره 10، دی 1402، صفحه 71-82

10.22038/ijogi.2023.72365.5717

سعیده احمدی پور؛ دکتر فاطمه ناهیدی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر مرضیه کبودی


مقایسه تأثیر گیاه دارویی گل ساعتی و کپسول مفنامیک اسید بر درد در دختران مبتلا به دیسمنورة اولیه

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 56-64

10.22038/ijogi.2023.22358

اعظم کرامی؛ حمید مؤمنی؛ منصوره محمودی؛ آزاده نصیری؛ دکتر زهرا شخمگر؛ اکرم ثناگو؛ حسن جعفری‌پور؛ لیلا میرشکاری؛ اشرف صالحی


تعیین اثر گل اروانه و مفنامیک اسید بر پس‌درد زایمان؛ کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 24، شماره 11، دی 1400، صفحه 70-78

10.22038/ijogi.2021.19541

رضوان خیری؛ پدیده جنتی عطایی؛ دکتر شمیم صحرانورد؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر نازیلا نجدی


بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 34-41

10.22038/ijogi.2019.13200

نسیم خادمی؛ دکتر پگاه مطوری‌پور؛ دکتر کتایون وکیلیان


مقایسه تأثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه

دوره 20، شماره 4، تیر 1396، صفحه 44-49

10.22038/ijogi.2017.8981

فاطمه مؤمن‌زاده؛ مریم اصل توقیری؛ محسن تقی‌زاده؛ مهناز مهلوجی؛ فاطمه رفیعی


مقایسه تأثیر کپسول بابونه و مفنامیک اسید بر خونریزی پس از زایمان در زنان با پس درد

دوره 19، شماره 14، تیر 1395، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2016.7380

زهرا عابدیان؛ ملیحه رضوانی فرد؛ جواد اصیلی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سلمه دادگر


بررسی تأثیر اسانس شوید و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی

دوره 19، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2016.6898

فاطمه خیریت؛ میترا تدین نجف آبادی؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فروغ نامجویان


بررسی مقایسه ای تأثیر سیاه دانه با مفنامیک اسید بر خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه

دوره 18، شماره 185، اسفند 1394، صفحه 10-15

10.22038/ijogi.2016.6747

فرزانه جعفرنژاد؛ فاطمه مهنی زاده فلاحیه؛ حسن رخشنده؛ محمد تقی شاکری


مقایسه اثر کپسول بابونه و کپسول مفنامیک اسید بر میزان خونریزی دوران قاعدگی

دوره 18، شماره 157، مرداد 1394، صفحه 11-17

10.22038/ijogi.2015.4780

زهرا کریمیان؛ زهره سادات؛ نصرت بهرامی؛ محبوبه کفایی


مقایسه تأثیر کپسول زینتوما (زنجبیل) و مفنامیک اسید بر پس درد زایمانی زنان چندزا

دوره 16، شماره 79، دی 1392، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2013.2168

سمیه پورملکی؛ شهناز نجار؛ سیمین منتظری؛ محمدحسین حقیقی زاده


مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پسدرد در زنان چندزای زایمان کرده

دوره 16، شماره 75، آذر 1392، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2013.1998

مهین تفضلی؛ مریم خادم احمدآبادی؛ جواد اصیلی؛ حبیب ا... اسماعیلی


مقایسه اثر ضد دردی ریشه گیاه سنبل الطیب و مفنامیک اسید در تسکین دیسمنوره اولیه

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 42-47

10.22038/ijogi.2012.5743

انسیه جنابی؛ مریم اصل توقیری؛ پریسا هجرتی


مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83)

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 17-22

10.22038/ijogi.2015.5969

لیلی سخاوت؛ فاطمه زارع طزرجانی؛ محمد علی کریم زاده میبدی