کلیدواژه‌ها = واژینیت
تعداد مقالات: 7
1. دستورات تغذیه‌ای برای بیماران مبتلا به ترشحات غیرطبیعی رحم از دیدگاه پزشکی ایرانی

دوره 20، ویژه نامه، آذر 1396، صفحه 68-77

اعظم معیاری؛ مژگان تن ساز؛ مریم یاوری؛ مریم بهمن؛ هاجر معمارزاده زواره؛ راضیه نبی میبدی؛ مهدی بیگلرخانی؛ سیده آتیه نعیمی


2. پاتوفیزیولوژی ترشحات واژینال از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه با طب رایج

دوره 19، شماره 37، دی 1395، صفحه 75-84

پانته‌آ شیرویه؛ مریم یاوری؛ سیده آتیه نعیمی؛ مریم بهمن؛ اعظم معیاری؛ هاجر معمارزاده زواره؛ مژگان تن‌ساز؛ سودابه بیوس؛ راضیه نبی میبدی


3. پروتکل درمان ترشحات غیر طبیعی واژینال در پزشکی ایرانی و پزشکی رایج

دوره 19، شماره 30، آبان 1395، صفحه 26-36

مریم یاوری؛ پانته‌آ شیرویه؛ راضیه نبی‌میبدی؛ اعظم معیاری؛ مریم بهمن؛ سیده آتیه نعیمی؛ هاجر معمارزاده زواره؛ مژگان تن‌ساز


4. بررسی فراوانی گونه های کاندیدا در زنان مبتلا به واژینیت کاندیدایی مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 93-1392

دوره 18، شماره 168، آبان 1394، صفحه 15-22

ایمانه خورسند؛ محمد علی قنبری نهزگ؛ حسین زرین فر؛ عبدالمجید فتی؛ علی ناصری؛ پریسا بدیعی؛ محمد جواد نجف زاده


5. مقایسه تاثیر عسل با کلوتریمازول به تنهایی و مخلوط با هم بر واژینیت کاندیدائی

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 48-54

نسرین فاضل؛ معصومه هاشمیان؛ محمد رمضانی؛ آرش اکابری


6. بررسی و مقایسه عوامل پاتوژن و فاکتورهای خطر واژینوز باکتریال

دوره 13، شماره 4، مهر 1389، صفحه 9-13

ماشااله کاظم زاده؛ مریم کاشانیان؛ مریم صداقت


7. بررسی برخی عوامل خطرزا و تحمل گلوکز در بیماران با عفونت کاندیدیایی ولووواژن راجعه

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 31-38

رویا نصیری؛ محمد سرافراز یزدی؛ ساقی علمی