نویسنده = فریبا میربلوک
بررسی ارتباط آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز و پره اکلامپسی

دوره 16، شماره 65، شهریور 1392، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2013.1876

مریم اصغرنیا؛ فریبا میربلوک؛ فاطمه سلامت؛ بهاره دارابیان


اثر گاباپنتین بر درد پس از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 17-25

10.22038/ijogi.2012.5747

ماندانا منصورقناعی؛ فریبا میربلوک؛ سهیلا بوئینی؛ رضا عرفانی سیار؛ مریم شکیبا؛ میثا نقدی‌پور؛ شقایق رحمانی