موضوعات = رادیولوژی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی و MRI درمقایسه با لاپاروسکپی دربیماران مشکوک به اندومتریوز لگنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

مولود مقدسی؛ دنیا فرخ؛ لیلی حفیظی؛ فرخ سیلانیان طوسی؛ سمیه ایزدجو؛ پروانه لایق؛ نگار مروت دار؛ سیده بهناز حاتمی