کلیدواژه‌ها = اضافه وزن
تأثیر 12 هفته پیاده‌روی بر میزان وزن‌گیری و فشارخون زنان باردار دارای اضافه وزن

دوره 23، شماره 10، دی 1399، صفحه 34-42

10.22038/ijogi.2020.17485

دکتر معصومه سیف؛ دکتر زهرا سرلک؛ دکتر شهاب الدین باقری


اثر تمرین ترکیبی و مکمل یاری بذرکتان بر شاخصهای انسولینی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 9-21

10.22038/ijogi.2018.11963

دکتر وحید ساری صرّاف؛ دکتر رامین امیرساسان؛ فاطمه حلال‌خور


بررسی تأثیر مدل 5آ بر تغییر رفتار فعالیت فیزیکی در زنان باردار با اضافه وزن

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 101-114

10.22038/ijogi.2017.9962

نرمین قادرپناه؛ حمیده محدثی؛ داود وهاب‌زاده؛ حمیدرضا خلخالی


بررسی ارتباط شاخص توده بدنی با عملکرد جنسی زنان

دوره 16، شماره 74، آبان 1392، صفحه 20-28

10.22038/ijogi.2013.1990

حسنی فریدی؛ شهناز نجار؛ مژگان جوادنوری