کلیدواژه‌ها = آموزش
تأثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی

دوره 21، شماره 10، دی 1397، صفحه 66-74

10.22038/ijogi.2018.12247

خدیجه محمدعلی مخولی؛ دکتر مرضیه عربان؛ اکبر حسن‌زاده؛ دکتر فرشته زمانی علویجه


خودآزمایی پستان و نقش آموزش بر تغییر تصمیم زنان بر اساس مدل مراحل تغییر

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 42-51

10.22038/ijogi.2018.10581

محمد مطلبی؛ عبدالجواد خواجوی؛ فریبا عسکری؛ مریم صابری


بررسی تأثیر استفاده از مولتی‌مدیای آموزشی بر میزان اضطراب قبل از سزارین

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 24-29

10.22038/ijogi.2017.9077

زینب ربیعی؛ فائزه جهان‌پور؛ فرزان عضدی؛ پرویز عضدی


مقایسه تأثیرآموزش گروهی و انفرادی بر نگرانی و اضطراب زنان باردار پیرامون آزمایشات غربالگری اختلالات کروموزومی جنین

دوره 18، شماره 157، مرداد 1394، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2015.4779

معصومه کردی؛ سحر ریاضی؛ مرضیه لطفعلی زاده؛ محمد تقی شاکری؛ حسین جعفری ثانی


بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی بر اتخاذ رفتار پیشگیری از اچ آی وی/ ایدز در زنان پرخطر

دوره 18، شماره 144، اردیبهشت 1394، صفحه 19-27

10.22038/ijogi.2015.4357

حسین ابراهیمی پور؛ بنین جلالی آکردی؛ مهناز صلحی؛ حبیب اله اسماعیلی


بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری عمل منطقی بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار خواستار سزارین انتخابی

دوره 17، شماره 109، مرداد 1393، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.3227

زهرا سادات اسدی؛ مهناز صلحی؛ محمد حسین تقدیسی؛ وحیده مقدم حسینی؛ رقیه جوان؛ معصومه هاشمیان


طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش حمایت های مداوم مامایی طی لیبر به دانشجویان مامایی

دوره 16، شماره 79، دی 1392، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2013.2167

فاطمه واثق رحیم پرور؛ گلنار ناصحی؛ زهره خاکبازان؛ انوشیروان کاظم نژاد


بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی

دوره 16، شماره 68، مهر 1392، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2013.1908

شهلا نورانی سعدالدین؛ رقیه دادی‌گیوشاد؛ حبیب الله اسماعیلی؛ زهره سپهری شاملو


بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر رضایت جنسی زوجین

دوره 15، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 23-30

10.22038/ijogi.2013.606

اقدس کریمی؛ سلمه دادگر؛ ملیحه عافیت؛ نفیسه رحیمی


بررسی تأثیر آموزش بر تغییرات فعالیت جنسی در بارداری

دوره 15، شماره 12، مرداد 1391، صفحه 18-26

10.22038/ijogi.2012.5696

راحله بابازاده؛ خدیجه میرزائی نجم آبادی؛ زهرا معصومی؛ مهدی راعی