کلیدواژه‌ها = زایمان
بررسی فراوانی و عوامل مؤثر بر مرگ و میر مادران باردار استان سیستان و بلوچستان در فاصله سال های 1388-1381

دوره 16، شماره 44، فروردین 1392، صفحه 28-34

10.22038/ijogi.2013.653

ندا محمدی نیا؛ طیبه سمیعی زاده طوسی؛ محمد علی رضائی؛ فاطمه روستایی


بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر میان ماما و زائو در بیمارستان های استان خوزستان، سال 1390

دوره 15، شماره 40، اسفند 1391، صفحه 10-15

10.22038/ijogi.2013.551

زینب وفایی؛ مژگان جوادنوری؛ شهناز نجار؛ سید محمود لطیفی


بررسی و مقایسه رضایت مندی مادران از مراقبین زایمانی در طی دوران بستری در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر تبریز

دوره 15، شماره 38، بهمن 1391، صفحه 24-31

10.22038/ijogi.2013.521

سمیه نقی زاده؛ فهیمه صحتی شفائی؛ شیرین برزنجه عطری؛ حسین ابراهیمی؛ مهدی ابراهیم پور


بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای مقابله ای با درد زایمان

دوره 15، شماره 24، آبان 1391، صفحه 17-25

10.22038/ijogi.2012.5650

ناهید گلمکانی؛ بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ سید علیرضا سجادی؛ منیره پورجواد


تأثیر مقاربت جنسی در کاهش نیاز به اینداکشن در زمان ترم

دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2012.5660

فاطمه وحید رودسری؛ مهناز قلی پوربازیری؛ صدیقه آیتی؛ منور افضل آقایی؛ فائزه پورصدرالله


اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان شیرده

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 38-44

10.22038/ijogi.2011.5760

مرجان احمد شیروانی؛ معصومه باقری نسامی


مقایسه دو روش ماساژ استروکینگ سطحی و ماساژ ویبراسیون بر درد کمر حین زایمان در زنان نخست زا

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 45-50

10.22038/ijogi.2011.5761

معصومه کاویانی؛ ژاله غلامی؛ سارا عظیما؛ کرامت‌اله عباس نیا؛ عبدالرضا رجایی فرد


مقایسه اثر قرص ایزوسورباید مونونیترات واژینال و سنتوسینون با دوز کم در آماده‌سازی دهانه رحم در هنگام زایمان درشهرستان یزد در سال 87-1386

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 29-36

10.22038/ijogi.2011.5776

راضیه دهقانی فیروزآبادی؛ لیلی سخاوت؛ محمد غفور‌زاده؛ رضیه‌السادات طباطبایی؛ تهمینه فرج‌خدا


بررسی باورها، قصد رفتاری و عوامل پیشگویی‌کننده سزارین از دیدگاه زنان باردار شهر همدان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 37-44

10.22038/ijogi.2011.5777

بابک معینی؛ حمید اله‌وردی‌پور؛ حسین محجوب؛ سعید بشیریان


بررسی مقایسه ای تجویز اپیدورال بوپی واکایین 1/0% با بوپی واکایین 1/0% همراه با فنتانیل 0002/0% جهت ایجاد بی دردی زایمان

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 22-29

10.22038/ijogi.2009.5877

عطیه منصوری؛ مریم کاظمی؛ سهیلا میلانی؛ محمد تقی شا کری؛ لیلا پور علی


بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 55-60

10.22038/ijogi.2009.5904

عبدالکریم حامدی؛ منیره پور جواد؛ سلمه دادگر


تاثیر ماساژ پشت بر شدت درد مرحله اول زایمان زنان نخست زا

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 39-47

10.22038/ijogi.2008.5910

زهره عباسی؛ زهرا عابدیان؛ علیرضا فدایی؛ حبیب ا... اسماعیلی