نویسنده = فاطمه رنجکش
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر ورزش در آب بر شدت درد و ناتوانی در زنان باردار مبتلا به کمردرد: یک کارآزمایی بالینی

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 78-86

معصومه رضایی نیارکی؛ دکتر حمیده پاک‌نیت؛ مریم مافی؛ فاطمه رنجکش


3. بررسی ارتباط استرس مادر با پیامدهای بارداری: یک مطالعه آینده‌نگر

دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 27-36

دکتر نضال آژ؛ مهسا قاسمی؛ مونا خانی؛ مریم مافی؛ فاطمه رنجکش


4. بررسی تأثیر طب فشاری نقاطSP6 ،LI4 ، H7 و NEIMA بر اضطراب حین زایمان زنان نخست‌زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 22، شماره 4، تیر 1398، صفحه 25-35

فاطمه رنجکش؛ زهرا مهری؛ مریم مافی؛ محمد حبیبی؛ فرنوش معافی


5. مقایسه تأثیر بابونه، زنجبیل و ویتامین B6 بر درمان تهوع و استفراغ بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 47-54

دکتر حمیده پاک‌نیت؛ دکتر محمدرضا معمارزاده؛ دکتر نضال آژ؛ مریم مافی؛ فاطمه رنجکش