نویسنده = نرجس بحری
وضعیت ناخوشی‌های پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن، گناباد- 1395

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 32-41

10.22038/ijogi.2018.10580

نرجس بحری؛ آرزو داوری‌نیا مطلق قوچان؛ فریده عطار؛ فاطمه هادیزاده طلاساز؛ نسرین بحری


عوامل مؤثر بر فرآیند تصمیم‌گیری زنان نخست باردار در مورد انتخاب روش زایمان: یک مطالعه تئوری محور

دوره 20، شماره 8، آبان 1396، صفحه 42-50

10.22038/ijogi.2017.9589

نرجس بحری؛ سیامک محبی؛ نسرین بحری؛ سمانه داوودی فریمانی؛ لیلی خدادوست


بررسی الگوی قاعدگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

دوره 19، شماره 38، بهمن 1395، صفحه 42-47

10.22038/ijogi.2017.8280

الهام منوچهری؛ طاهره فتحی نجفی؛ مرتضی سعیدی؛ نرجس بحری


تأثیر آنمی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان: یک مطالعه مروری

دوره 19، شماره 32، آبان 1395، صفحه 12-19

10.22038/ijogi.2016.7994

صبورا صاحبی؛ طاهره فتحی نجفی؛ نرجس بحری


نیازهای آموزشی واقعی و درک شده ماماها در مورد پیشگیری از انتقال مادری- کودکی ایدز (بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394)

دوره 19، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 12-21

10.22038/ijogi.2016.7666

نرجس بحری؛ امین بجدی؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ خدیجه میرزایی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ منا لرکی


وضعیت و شدت سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با مشخصات فردی و اجتماعی دانشجویان، گناباد-1392

دوره 18، شماره 170.169، آبان 1394، صفحه 21-28

10.22038/ijogi.2015.6130

فریبا رمضان پور؛ نرجس بحری؛ لیلا باقری؛ طاهره فتحی نجفی


نگاهی به مطالعات یائسگی در گذر زمان: از رویکرد زیست پزشکی تا رویکردهای جامع نگر

دوره 18، شماره 154، تیر 1394، صفحه 19-34

10.22038/ijogi.2015.4719

نرجس بحری؛ رباب لطیف نژاد رودسری؛ مژگان عظیمی هاشمی


تأثیر آموزش سلامت یائسگی به همسران بر حمایت اجتماعی درک شده زنان در دوره گذر به یائسگی

دوره 17، شماره 134، بهمن 1393، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2015.4016

محمد علی مروتی شریف آباد؛ نوشین یوشنی؛ نرجس بحری؛ علی دلشاد نوقابی؛ مسعود میرزایی


تاثیر ورزش بر کمردرد دوران بارداری

دوره 17، شماره 127، دی 1393، صفحه 16-28

10.22038/ijogi.2014.3687

حسین حسن آبادی؛ نسرین بحری؛ فاطمه تارا؛ نرجس بحری


مقایسه تأثیر ناپروکسن، ایندومتاسین و ایبوپروفن در درمان لکه بینی ناشی از IUD

دوره 17، شماره 110، مرداد 1393، صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2014.3249

مژگان نینوائی؛ نرجس بحری؛ حمیدرضا سلطانی؛ زهرا دولت آبادی؛ سقراط فقیه زاده


بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه

دوره 16، شماره 43، فروردین 1392، صفحه 14-20

10.22038/ijogi.2013.639

نرجس بحری؛ ملیحه عافیت؛ حمیدرضا آقا محمدیان؛ علی دلشاد نوقابی؛ نسرین بحری


مقایسه آموزش کارگاهی و ارائه بوکلت در مورد شیردهی بر آگاهی، باورهای بهداشتی و رفتار شیردهی پس از زایمان

دوره 15، شماره 32، دی 1391، صفحه 14-22

10.22038/ijogi.2012.155

نرجس بحری؛ سپیده باقری؛ مرضیه عرفانی؛ رقیه رحمانی؛ حمیدرضا تولیده ای