نویسنده = حسن بسکابادی
بررسی مدت زمان و بستن بند ناف در نوزادان متولد شده در بیمارستان‌های دولتی خراسان رضوی طی سال‌های 1399 تا 1401

دوره 26، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 13-22

10.22038/ijogi.2024.67424.5433

دکتر مریم ذاکری حمیدی؛ هانیه صمدانی؛ مینا زوفنون؛ مرضیه شاهسون قره غونی؛ فاطمه رمضانپور؛ قدسیه بسکابادی؛ دکتر مریم بهمدی؛ دکتر حسن بسکابادی


بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادی

دوره 17، شماره 114، شهریور 1393، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2014.3412

حسن بسکابادی؛ غلامعلی معموری؛ سلمه دادگر؛ فاطمه باقری؛ فهیمه رشیدی فکاری


بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) مشهد

دوره 16، شماره 90، اسفند 1392، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.2591

حسن بسکابادی؛ معصومه گودرزی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ فاطمه باقری


بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی در نوزادان ترم شیر مادرخوار دچار زردی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1392، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2013.1739

حسن بسکابادی؛ عباس عبدالهی؛ غلامعلی معموری؛ حبیب الله اسماعیلی


روزه داری و پیامدهای بارداری

دوره 16، شماره 57، تیر 1392، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.1416

حسن بسکابادی؛ صدیقه آیتی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ طاهره محبی


بررسی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی

دوره 15، شماره 34، دی 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.273

حسن بسکابادی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ معصومه گودرزی


گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع II

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 61-64

10.22038/ijogi.2008.5932

حسن بسکابادی؛ غلامعلی معموری