نویسنده = دکتر مرضیه حق‌بین
بررسی ارتباط میان پیش‌آگهی سرطان پستان با الگوهای غذایی در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان جهرم

دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 33-43

10.22038/ijogi.2023.23397

نوید کلانی؛ علی صداقت؛ دکتر فاطمه افتخاریان؛ نازنین زهرا ولی‌زاده؛ دکتر مرضیه حق‌بین


بررسی یافته‌های مربوط به تراکم غیرعادی پستان در ماموگرافی و ارتباط آن‌ها با میزان بدخیمی: یک مطالعه توصیفی در شهرستان جهرم، 1398

دوره 26، شماره 7، مهر 1402، صفحه 32-43

10.22038/ijogi.2023.23287

نوید کلانی؛ مریم‌السادات حسینی؛ زهرا مصلی‌نژاد؛ دکتر لهراسب طاهری؛ دکتر مرضیه حق‌بین


بررسی رابطه سن ابتلاء به بیماری با پیش‌آگهی سرطان پستان در زنان

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 22-32

10.22038/ijogi.2023.21815

دکتر مجتبی قائدی؛ دکتر فاطمه فیض؛ نوید کلانی؛ دکتر ناصر حاتمی؛ دکتر مرضیه حق‌بین


مرور نظام‌مند و فراتحلیل شبکه‌ای فرم‌های مختلف فنیل‌افرین در پیشگیری از افت فشارخون ناشی از اکسی‌توسین در سزارین

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 93-101

10.22038/ijogi.2023.21816

دکتر پوریا ادیبی؛ دکتر سمیه مهرپور؛ دکتر طیبه زارعی؛ دکتر مجید وطن‌خواه؛ دکتر الهه رحمانیان؛ دکتر مرضیه حق‌بین؛ دکتر حسن ضابطیان؛ نوید کلانی؛ دکتر محمد صادق صنیع جهرمی


کرونا ویروس جدید و محور هیپوتالاموس- هیپوفیز - تخمدان در زنان: یک مرور روایتی

دوره 24، شماره 12، بهمن 1400، صفحه 124-131

10.22038/ijogi.2022.19766

دکتر اطهر راسخ جهرمی؛ دکتر مجید وطن‌خواه؛ دکتر مهرداد ملک‌شعار؛ دکتر مرضیه حق‌بین؛ دکتر مجتبی قائدی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ دکتر سید ابراهیم صادقی


بررسی یک مورد فیلودیس تومور بزرگ به‌دنبال مصرف رازیانه: گزارش یک مورد نادر

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 101-106

10.22038/ijogi.2021.18311

نوید کلانی؛ الهام رفیعی؛ دکتر مرضیه حق‌بین


میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس جدید (کووید 19) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا

دوره 23، شماره 8، آبان 1399، صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2020.17286

دکتر مرضیه حق‌بین؛ دکتر علیرضا عباسی؛ الهام رفیعی؛ علیرضا خردمند؛ فرشید جاودانی؛ ناصر حاتمی؛ پریا افراز؛ نوید کلانی


بررسی رابطه ابتلاء به سرطان پستان با افزایش هورمون پرولاکتین و میزان TSH در زنان منوپوز و پره‌منوپوز: یک مطالعه مورد شاهدی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 88-96

10.22038/ijogi.2020.15742

نوید کلانی؛ دکتر مهشید البرزی؛ دکتر اطهر راسخ جهرمی؛ دکتر نسیبه شریفی؛ دکتر مرضیه حق‌بین؛ دکتر مرضیه کاظمی‌نژاد