کلیدواژه‌ها = آنژیوژنز
اثر 8 هفته تمرین شنا و تزریق سلول بنیادی بر برخی عوامل مؤثر در مسیر آنژیوژنز موش‌های مدل نارسایی زودرس تخمدان

دوره 26، شماره 10، دی 1402، صفحه 43-57

10.22038/ijogi.2023.74197.5815

غنچه صالحی؛ دکتر پروین فرزانگی؛ دکتر عبدالرضا جعفری؛ دکتر فرزانه فرخی


تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی روی برخی از عوامل آنژیوژنز در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 20، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 9-17

10.22038/ijogi.2017.8868

فضل‌الله فتح‌الهی شورابه؛ بهمن تاروردی‌زاده؛ مژگان کیهانی


بررسی فراوانی پروتئین P53 و BCL2 و میزان آنژیوژنز در سرطان آندومتر و ارتباط آن با شاخص های کلینیکو پاتولوژیک

دوره 18، شماره 145، اردیبهشت 1394، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2015.4392

سیما کدخدایان؛ نفیسه ثقفی؛ کامران غفارزادگان؛ فاطمه همایی شاندیز؛ حبیب الله اسماعیلی؛ شیرین ترابی