کلیدواژه‌ها = رفتار
باور زنان با سابقه سزارین قبلی در زمینه زایمان طبیعی پس از سزارین: مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 90-101

10.22038/ijogi.2021.18744

دکتر رقیه بایرامی؛ دکتر رکسانا جان‌قربان


بررسی رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شهر شیراز در سال 1395

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 39-46

10.22038/ijogi.2018.11968

دکتر طیبه رخشانی؛ دکتر زهرا سادات اسدی؛ سمیرا طراوت منش؛ دکتر سید منصور کشفی؛ دکتر محمدرضا ابراهیمی


آثار خوردن کندر، خرما و میوه به در دوران بارداری و شیردهی بر سلامت ذهن، خُلق و رفتار کودک از منظر قرآن، حدیث و علوم پزشکی

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 93-105

10.22038/ijogi.2018.10232

سعید نمازی‌زادگان؛ مجید غیور مبرهن؛ سیده عذرا هاشمی‌نژاد؛ محمد شمس‌الدین دیانی


پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان سنین باروری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دوره 16، شماره 45، فروردین 1392، صفحه 13-19

10.22038/ijogi.2013.682

شهلا نورانی سعدالدین؛ معصومه گودرزی؛ نوشین پیمان؛ حبیب الله اسماعیلی


مقایسه آموزش کارگاهی و ارائه بوکلت در مورد شیردهی بر آگاهی، باورهای بهداشتی و رفتار شیردهی پس از زایمان

دوره 15، شماره 32، دی 1391، صفحه 14-22

10.22038/ijogi.2012.155

نرجس بحری؛ سپیده باقری؛ مرضیه عرفانی؛ رقیه رحمانی؛ حمیدرضا تولیده ای