کلیدواژه‌ها = رفتار
تعداد مقالات: 8
1. باور زنان با سابقه سزارین قبلی در زمینه زایمان طبیعی پس از سزارین: مطالعه کیفی

دوره 24، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 90-101

دکتر رقیه بایرامی؛ دکتر رکسانا جان‌قربان


2. بررسی رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شهر شیراز در سال 1395

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 39-46

دکتر طیبه رخشانی؛ دکتر زهرا سادات اسدی؛ سمیرا طراوت منش؛ دکتر سید منصور کشفی؛ دکتر محمدرضا ابراهیمی


3. آثار خوردن کندر، خرما و میوه به در دوران بارداری و شیردهی بر سلامت ذهن، خُلق و رفتار کودک از منظر قرآن، حدیث و علوم پزشکی

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 93-105

سعید نمازی‌زادگان؛ مجید غیور مبرهن؛ سیده عذرا هاشمی‌نژاد؛ محمد شمس‌الدین دیانی


4. مقایسه عوامل زمینه ای مؤثر بر رفتارهای خود مراقبتی دیسمنوره اولیه در دو روش آموزش توسط همتا و مراقب بهداشتی

دوره 17، شماره 106، تیر 1393، صفحه 8-15

مریم کبیریان؛ زهرا عابدیان؛ سید رضا مظلوم؛ بهروز مهرام


6. پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان سنین باروری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دوره 16، شماره 45، فروردین 1392، صفحه 13-19

شهلا نورانی سعدالدین؛ معصومه گودرزی؛ نوشین پیمان؛ حبیب الله اسماعیلی


7. پدیدارشناسی ادراک و رفتار زنان در استفاده از روش های مطمئن تنظیم خانواده: یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 33، دی 1391، صفحه 1-9

قاسم عابدی؛ فاطمه تکبیری؛ شعله اکبری؛ فریده رستمی


8. مقایسه آموزش کارگاهی و ارائه بوکلت در مورد شیردهی بر آگاهی، باورهای بهداشتی و رفتار شیردهی پس از زایمان

دوره 15، شماره 32، دی 1391، صفحه 14-22

نرجس بحری؛ سپیده باقری؛ مرضیه عرفانی؛ رقیه رحمانی؛ حمیدرضا تولیده ای