کلیدواژه‌ها = پیامدهای بارداری
تأثیر امواج الکترومغناطیسی بر پیامدهای بارداری و بعد از تولد: مرور سیستماتیک

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 114-125

10.22038/ijogi.2023.23247

مروارید ایرانی؛ مریم آرادمهر؛ سیده عادله رحمانیان؛ صدیقه احمدی


مقایسه پیامدهای سیکل‌های انتقال جنین تازه و فریز در زنان نابارور

دوره 26، شماره 4، تیر 1402، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2023.22727

دکتر سیما جنتی؛ دکتر محمد امین بهمنش؛ دکتر فاطمه پورمطهری؛ دکتر فاطمه دهبان؛ دکتر سیده مهسا پورموسوی


مقایسه اثر دیدروژسترون و پروژسترون واژینال بر پیامد نهایی بارداری در موارد تهدید به سقط: کارآزمایی تصادفی شده بالینی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2021.17989

دکتر حمیده پاک‌نیت؛ دکتر ایمان انصاری؛ دکتر نوشین کاشانی‌پور؛ دکتر فریده موحد


ارتباط بین شاخص توده بدنی مادر در ابتدای بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد و برخی پیامدهای بارداری

دوره 16، شماره 85، بهمن 1392، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2014.2323

حبیب اله اسماعیلی؛ احمد شاه فرحت؛ خدیجه میرزایی نجم آبادی؛ سلمه دادگر؛ اقدس کریمی؛ محمد خجسته گلایمی