کلیدواژه‌ها = پیشگیری
میزان بروز و علل تولد بیمار جدید بتاتالاسمی ماژور بعد از اجرای برنامه کشوری پیشگیری در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از 1390 تا 1398

دوره 25، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 34-46

10.22038/ijogi.2023.21640

سلمان دانشی؛ دکتر فاطمه محسنی تکلو؛ عصمت رضابیگی داورانی؛ غلامرضا پوراباذری


تأثیر کپسول پروبیوتیک بر پیشگیری از دیابت بارداری در زنان باردار پره‌دیابتیک پرخطر

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 57-66

10.22038/ijogi.2020.15964

مهدیه ابراهیم‌زاده؛ سمیرا ابراهیم‌زاده‌ذگمی؛ معصومه کردی؛ دکتر محمدتقی شاکری؛ دکتر سید احمد امامی؛ دکتر فریده اخلاقی


نقش واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم، مقاله مروری

دوره 19، شماره 21، شهریور 1395، صفحه 22-29

10.22038/ijogi.2016.7667

ملیحه حسن زاده مفرد؛ لیدا جدی؛ شهناز احمدی


تاثیر اصلاح وضعیت شیردهی برپیشگیری از شقاق پستان

دوره 17، شماره 138، اسفند 1393، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2015.4197

مهین تفضلی؛ آمنه ابراهیمی؛ اشرف محمد زاده؛ حبیب الله اسماعیلی