کلیدواژه‌ها = زنان نخست‌زا
بررسی تأثیر وضعیت سجده بر شدت درد و پیشرفت زایمان در زنان نخست‌زا :یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 18-26

10.22038/ijogi.2022.20709

دکتر طیبه صدیقی دریجانی؛ ساره مهنی؛ ندا دستیار؛ اعظم امیریان؛ اکبر مهرعلیزاده


مقایسه پیامدهای زایمانی در زنان نخست‌زا در دو گروه آمنیوتومی زودرس و دیررس: یک کارآزمایی

دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 37-42

10.22038/ijogi.2019.13580

ام‌البنین زارع؛ بیتا جمالی؛ دکتر آزاده کیاپور؛ دکتر ماریا کربلایی‌زاده


تأثیر کلاس های آمادگی دوران بارداری بر طول مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا

دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 37-43

10.22038/ijogi.2019.12324

سیما خاوندی‌زاده اقدم؛ یلدا محفوظی؛ رأفت کاظم‌زاده


تأثیر مصرف واژینال روغن گل پامچال مغربی بر آمادگی سرویکس در زنان نخست‌زا با حاملگی طول کشیده: کارآزمایی بالینی

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 30-38

10.22038/ijogi.2018.11966

دکتر شاداب شاه‌علی؛ فاطمه خاتمی؛ دکتر زهرا عباسپور؛ دکتر بهمن چراغیان


تأثیر ماساژ توأم با تکنیک‌های تنفسی بر رضایتمندی زایمان زنان نخست‌زا

دوره 21، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 18-26

10.22038/ijogi.2018.11629

آرزو حاصلی؛ فریده اقدام‌پور؛ اشرف قیاسی


بررسی تأثیر روش سرمادرمانی موضعی بر درد زایمان زنان نخست‌زا

دوره 21، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 14-21

10.22038/ijogi.2018.11381

سهیلا مقیمی هنجنی؛ زهرا مهدیزاده تورزنی؛ منصوره تجویدی؛ بنفشه باهری؛ محمدپویا لیل‌آبادی اصل


تأثیر تمرینات ورزشی ثبات مرکزی بر لوردوز و کمردرد بعد از زایمان در زنان نخست‌زا

دوره 20، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 89-97

10.22038/ijogi.2017.8876

فوزیه زاهدپور؛ محمدرضا محمدی؛ محسن دماوندی؛ ژیلا آگاه