کلیدواژه‌ها = اختلالات کف لگن
تأثیر جراحی ترمیمی زیبایی اندام جنسی (کلپورافی) بر بهبود رضایت جنسی در زنان متأهل

دوره 24، شماره 11، دی 1400، صفحه 52-58

10.22038/ijogi.2021.19539

لیلا تیموری؛ دکتر علیرضا رجایی؛ دکتر ملیحه محمودی‌نیا؛ سعید شاه‌پرست


عملکرد جنسی زنان مبتلا به پرولاپس دستگاه تناسلی قبل و پس از اعمال جراحی کولپورافی قدامی خلفی

دوره 19، شماره 34، آذر 1395، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2016.8018

فاطمه گودرزی؛ پرستو راد؛ فاطمه حکمت‌زاده؛ شهین تاج آرامش